Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä.

Uuden hankintalain myötä monelle pienelle yritykselle pienhankinnat voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista ja kehittämistä sekä yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa joka on suoraan hyödynnettävissä.
Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Pykäläbaari-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.


ENERGIAHANKINNAT

Tietoa energiaan liittyvästä yrittäjyydestä ja hankinnoista. Bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Lue lisää


KULJETUSHANKINNAT

Elintarvike-, ateria ja ruokapalvelukuljetukset
 
 
 

Lue lisää


YMPÄRISTÖ-
HANKINNAT

Erityisesti viher- ja ympäristöurakoinnit
 
 

Lue lisää


RUOKAHANKINNAT

Ruokahankintoja tekevät koulut, päivähoito, sairaalat ja vanhustenhoito
 

Lue lisää

Ajankohtaista

Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Kuljetuksiin liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä 18.9.2018. Työpajaan osallistui noin 20 henkilöä, jotka toimivat tällä alalla asiantuntijoina, hankintaneuvojina, hankintojen tekijöinä tai teemaan liittyvien hankkeiden toteuttajina. Päivän […]

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Eri puolilla Suomea järjestettävissä MAHVA-hankkeen Pykäläbaari-tilaisuuksissa esitellään hankintakäytänteitä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä sekä esitellään sosiaalisiin ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-toimintaympäristö. Tähän liittyen on […]

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Maaseutu näkyväksi -webcast 15.8.

Maaseutu näkyväksi -webcastissa nostetaan esille Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakunta ja soteuudistuksessa–hankkeen maakuntapiloteista saatuja kokemuksia ja annetaan päätöksentekoon evästyksiä politiikkasuositusten muodossa. Ohjelmassa keskustellaan muun muassa siitä, […]

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseutu näkyväksi -webcast 15.8.

Tapahtumakalenteri