Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä.

Uuden hankintalain myötä monelle pienelle yritykselle pienhankinnat voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista ja kehittämistä sekä yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa joka on suoraan hyödynnettävissä.
Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Pykäläbaari-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.


ENERGIAHANKINNAT
Tietoa energiaan liittyvästä yrittäjyydestä ja hankinnoista. Bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Lue lisää


KULJETUSHANKINNAT
Elintarvike-, ateria ja ruokapalvelukuljetukset

Lue lisää


YMPÄRISTÖ-
HANKINNAT

Erityisesti viher- ja ympäristöurakoinnit

Lue lisää


RUOKAHANKINNAT
Ruokahankintoja tekevät koulut, päivähoito, sairaalat ja vanhustenhoito

Lue lisää

Ajankohtaista

Tuotekehitysprojekti hankinnassa -webinaari

Yksi hankintalain mukainen hankintatapa on innovaatiokumppanuusmenettely, jota voidaan soveltaa, kun tuote valmistetaan tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten. Sen innoittamana Pohjois-Karjalassa on järjestetty alan ruokaketjulle markkinavuoropuhelu, […]

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Tuotekehitysprojekti hankinnassa -webinaari

Dynaaminen hankintajärjestelmä -webinaari

Opi dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöä Hankintalain sallima dynaaminen hankintajärjestelmä on puitejärjestelyn sähköinen sisarhankintamenettely. Sitä on käytetty vielä melko vähän, vaikka se voisikin kannustaa uusia toimijoita julkisille […]

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Dynaaminen hankintajärjestelmä -webinaari

Julkiset hankinnat ja paikallinen elinvoima – Virtaa ja voimaa pk-yrityksille

Vuoden 2018 Kuntamarkkinoilla keskityttiin Kestävyys ja oikeudenmukaisuus -teemassa julkisiin hankintoihin ja paikalliseen elinvoimaan. Seminaarissa pyrittiin jakamaan ajatuksia, miten pk-yritysten asemaa voitaisiin turvata julkisissa hankinnoissa ja […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Julkiset hankinnat ja paikallinen elinvoima – Virtaa ja voimaa pk-yrityksille

Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Kuljetuksiin liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä 18.9.2018. Työpajaan osallistui noin 20 henkilöä, jotka toimivat tällä alalla asiantuntijoina, hankintaneuvojina, hankintojen tekijöinä tai teemaan liittyvien hankkeiden toteuttajina. Päivän […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Eri puolilla Suomea järjestettävissä MAHVA-hankkeen Pykäläbaari-tilaisuuksissa esitellään hankintakäytänteitä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä sekä esitellään sosiaalisiin ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-toimintaympäristö. Tähän liittyen on […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Tapahtumakalenteri

Katso vanhempia tapahtumia