Ympäristö

Ympäristöpalveluihin voivat kuulua mm. koneurakointi, teiden hoito, kiinteistöpalvelut, viheraluetyöt, ulkoilualueiden hoito ja jätehuollon kuljetukset.

Hankkeessa keskitytään erityisesti viher- ja ympäristöurakointiin, jotka käsittävät niin rakennetut kuin avoimet viheralueet sekä taajamametsät.

 

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa, ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Tästä löydät linkkejä mm. Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin sekä esimerkkihankkeisiin:

Jos haluat tutustua kestävään ympäristörakentamiseen vielä perusteellisemmin, löytyy asiasta myös useita verkkoluentoja. Näitä webinaareja on mahdollista käyttää myös opetuksen tukena alan oppilaitoksissa.

 

Viher- ja ympäristöalaan liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä 7.11.2018. Työpajaan osallistui eri tahoista alan asiantuntijoita. Tavoitteena oli keskustella alustusten pohjalta teemaan liittyvistä julkisten hankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista viher- ja ympäristöalalla huomioiden tarjoajien (pk-yritysten) ja ostajien (julkiset hankintatahot) näkökulmat ja hankintalain mahdollisuudet.