Ympäristö

Ympäristöpalveluihin voivat kuulua mm . koneurakointi, teiden hoito, kiinteistöpalvelut, viheraluetyöt, ulkoilualueiden hoito ja jätehuollon kuljetukset.

Hankkeessa keskitytään erityisesti viher- ja ympäristöurakointiin, jotka käsittävät niin rakennetut kuin avoimet viheralueet sekä taajamametsät.