Pohjois-Suomen viheralan hankintatreffit kiinnostivat sekä tuottajia että hankkijoita

Pohjois-Suomen viheralan toimijat kokoontuivat 31.10. Ouluun kuulemaan ja keskustelemaan alan nykyisistä ja tulevista haasteista ja tarpeista. Oulussa järjestettiin koko päivän kestävä Maakunnallinen hankintapäivä, jonka iltapäivän osana viherhankintatreffit olivat. Hankintatreffien ohjelma oli hyvin monipuolinen, käsiteltyjä teemoja oli niin markkinavuoropuhelusta ja pienhankinnoista aina julkisten toimijoiden tulevaisuuden viheralan hankintatarpeisiin liittyen.

Esa Mutanen Seesam Hankintapalveluista aloitti iltapäivän puhumalla markkinavuoropuhelun tärkeydestä hankintojen onnistumisessa. Hän korosti avoimen tiedonjaon tärkeyttä ja miten sen avulla rakennetaan luottamusta toimijoiden välillä. Marja Uusitalo Luonnonvarakeskuksesta kertoi pohjoisen taimituotannon mahdollisuuksista ja haasteista. Pohjoisen taimistoyrittäjät ovat ikääntymässä ja osa on jo supistanut tuotantoaan. Pohjoisen olosuhteissa kasvatetut taimet kestävät kuitenkin parhaiten alueen ankaran talven.

Oulun kaupungin kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen esitteli kaupungin viherrakennustarpeita vuositasolla. Oman tuotannon lisäksi Oulun kaupunki kilpailuttaa melko suuren määrän taimia ylläpitämiinsä ja rakentamiinsa kohteisiin. Myös Soile Purola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli viherhankintoja alueen tiehankkeiden näkökulmasta. Tiehankkeiden viheralueiden rakentamisessa on kasvien helppohoitoisuuden lisäksi otettava huomioon mm. myös liikenneturvallisuus ja esteettömyys.

Vieraskasvien hallinta ja poisto on ollut näkyvänä puheenaiheena mediassa tänä vuonna. Tähän aiheeseen keskityttiin kahdessa esityksessä. ELY-keskuksen edustaja esitteli katsauksenomaisesti mm. kurtturuusun, jättiputken ja lupiinin poistosuunnitelmia. Taimi Mahosenaho ProAgria Oulusta syventyi vieraslajien hallinta- ja poistokysymyksiin hieman tarkemmin. Oulun alueella on testattu vieraskasvien varhaista havainnointia dronekoptereiden avulla. Vieraslajien torjunta voisi soveltua maaseudun pienyritysten urakoitavaksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Elisa Aalto toi tilaisuuteen terveiset Helsingistä. Hän esitteli viraston toimintaa, mikä olikin melko tuntematonta monille iltapäivän osallistujille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisia hankintoja ja hankintalain noudattamista. Virasto ei kuitenkaan ole neuvontayksikkö, vaan hankintaneuvontaa on hankintayksiköiden saatavissa Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksiköstä ja yrityksille oman alueen hankinta-asiamiehiltä.

Iltapäivän esitykset pääset katsomaan tästä:

Avaus, Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, MAHVA-hanke

Markkinavuoropuhelulla kohti julkisia hankintoja, Esa Mutanen, Seesam Hankintapalvelut Oy

Oulun kaupungin viheralan tulevat hankinnat, Heikki Pulkkinen, Oulun kaupunki

Pohjoisen taimistotuotanto ja julkiset hankinnat: esteitä ja mahdollisuuksia, Marja Uusitalo, Luonnonvarakeskus

Vieraskasvien torjunta-, hallinta- ja havainnointipalvelut uutena yrityspalveluna, Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu, MKN

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkisten hankintojen valvojana, Elisa Aalto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Mahva-hankkeen yhteistyökumppaneita viheralan hankintatreffien järjestelyissä olivat KEINO-osaamiskeskus, Taimistopohjoinen-hanke sekä Vieraskasvit hallintaan-hanke.

Kuvassa Viheralan hankintatreffien järjestäjät: Taimi Mahosenaho (ProAgria Oulu), Marja Uusitalo (Luonnonvarakeskus), Leena Viitaharju (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti) ja Tiina Talala (Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät).