Kuljetus

Kuljetuspalveluhankkijoina toimivat muun muassa koulut, oppilaitokset ja terveydenhoitoala. Kokonaisuudessa keskitytään tavarankuljetuspalveluihin, erityisesti elintarvike-, ateria- ja ruokapalvelukuljetuksiin. Näihin teemoihin keskittyminen tukee Ruokahankinnat -kokonaisuutta.

Tiedoissa huomioidaan 1.7.2018 voimaan tullut liikennepalvelulaki.

Lisäinfoa ja vinkkejä kuljetuksiin liittyen: