Ympäristö

Ympäristöpalveluihin voivat kuulua mm. koneurakointi, teiden hoito, kiinteistöpalvelut, viheraluetyöt, ulkoilualueiden hoito ja jätehuollon kuljetukset.

Hankkeessa keskitytään erityisesti viher- ja ympäristöurakointiin, jotka käsittävät niin rakennetut kuin avoimet viheralueet sekä taajamametsät.

Kestävä ympäristörakentaminen

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa, ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Tästä löydät linkkejä mm. Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin sekä esimerkkihankkeisiin:

Jos haluat tutustua kestävään ympäristörakentamiseen vielä perusteellisemmin, löytyy asiasta myös useita verkkoluentoja. Näitä webinaareja on mahdollista käyttää myös opetuksen tukena alan oppilaitoksissa.

Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen ar­voon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi­siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Vieraslajien torjunta on tehokkaimmillaan kaikkien eri viranomaisten, toimijoiden sekä kansalaisten yhteistyönä. Kansallisen vieraslajiportaalin Vieraslajit.fi avulla voi tunnistaa vieraslajeja sekä ilmoittaa vieraslajihavainnoista. Portaalista löytyy tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita.

Kunnat voivat tehdä vieraslajien, kuten viimeisimpänä kurtturuusun, torjuntaa ja poistoa joko omana työnään tai teettämällä urakointina.

Lisätietoja:

Vieraskasvipalveluista järjestettiin webinaari 20.8.2020, jossa puhuja oli Taimi Mahosenaho ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Tilaisuuden tallenne ja esitys löytyvät tämän linkin takaa:

https://maaseudunhankinnat.fi/esimerkkeja-uusista-vieraskasvipalveluista-julkisissa-hankinnoissa/

Asiantuntijatyöpaja

Viher- ja ympäristöalaan liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä 7.11.2018. Työpajaan osallistui eri tahoista alan asiantuntijoita. Tavoitteena oli keskustella alustusten pohjalta teemaan liittyvistä julkisten hankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista viher- ja ympäristöalalla huomioiden tarjoajien (pk-yritysten) ja ostajien (julkiset hankintatahot) näkökulmat ja hankintalain mahdollisuudet.

Hankintatreffit

Oulussa järjestettiin marraskuussa 2019 Pohjois-Suomen viheralan hankintatreffit, ja niiden aineistot löytyvät myös Mahva-hankkeen sivuilta, tämän linkin takaa:

Kainuun hankintatreffit lokakuussa 2021 käsitteli vieraskasvien hallintaa. Tilaisuuden aineistot löytyvät Mahva-hankkeen sivuilta, klikkaa linkkiä: