Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä.

Uuden hankintalain myötä monelle pienelle yritykselle pienhankinnat voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista ja kehittämistä sekä yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa joka on suoraan hyödynnettävissä.

Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Hankintatreffit-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tutustu järjestettyjen tilaisuuksien materiaaleihin!


ENERGIAHANKINNAT
Tietoa energiaan liittyvästä yrittäjyydestä ja hankinnoista. Bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Lue lisää


KULJETUSHANKINNAT
Elintarvike-, ateria ja ruokapalvelukuljetukset

Lue lisää


YMPÄRISTÖ-
HANKINNAT

Erityisesti viher- ja ympäristöurakoinnit

Lue lisää


RUOKAHANKINNAT
Julkiset ruoka- ja elintarvikehankinnat

Lue lisää

Ajankohtaista

Markkinavuoropuhelu: Voittajan väline

Seesam hankintapalveluiden Esa Mutanen kertoo markkinavuoropuhelun käymisestä julkisen hankintayksikön kanssa 21.6.2022. Mutanen käy videolla läpi neljä keskeistä hankintateesiä ja painottaa viestinnän ja kanssakäymisen merkitystä, eli […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Markkinavuoropuhelu: Voittajan väline

Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas

Tutustu uuteen Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -oppaaseen, joka kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamaan palveluja ja tuotteita julkisille toimijoille. Käytännönläheinen opas antaa vinkkejä ja jakaa […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas

Kurtturuusun kasvatuskielto astui voimaan

Kurtturuusun kasvatuskielto tuli voimaan 1.6.2022. Kurtturuusu luokiteltiin Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019 ja sen poistamiseksi annettiin kolmen vuoden siirtymäaika, jonka tarkoitus on ollut taata kiinteistönomistajille […]

Posted in ajankohtaista, ympäristö | Kommentit pois päältä artikkelissa Kurtturuusun kasvatuskielto astui voimaan

Laskuri avuksi pienten yritysten logistiikkakustannusten hallintaan

Pienistä yrityksistä suuri osa kuljettaa tuotteitaan itse. Se on paitsi aikaa vievää, niin myös aito kustannuserä. Joskus kuljettaminen olisikin hyödyllisempää hoitaa ostopalveluna tai esimerkiksi yhteistyössä […]

Posted in ajankohtaista, kuljetus | Kommentit pois päältä artikkelissa Laskuri avuksi pienten yritysten logistiikkakustannusten hallintaan

Hankinnat ja markkinavuoropuhelu

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joita esimerkiksi kunnat ja valtio tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat saattaisivat tarjota myös pk-yrityksille potentiaalisen asiakassegmentin, mutta […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Hankinnat ja markkinavuoropuhelu

Katso vanhempia tapahtumia