Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä.

Uuden hankintalain myötä monelle pienelle yritykselle pienhankinnat voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista ja kehittämistä sekä yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa joka on suoraan hyödynnettävissä.
Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Hankintatreffit-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tutustu järjestettyjen tilaisuuksien materiaaleihin!


ENERGIAHANKINNAT
Tietoa energiaan liittyvästä yrittäjyydestä ja hankinnoista. Bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Lue lisää


KULJETUSHANKINNAT
Elintarvike-, ateria ja ruokapalvelukuljetukset

Lue lisää


YMPÄRISTÖ-
HANKINNAT

Erityisesti viher- ja ympäristöurakoinnit

Lue lisää


RUOKAHANKINNAT
Ruokahankintoja tekevät koulut, päivähoito, sairaalat ja vanhustenhoito

Lue lisää

Ajankohtaista

Laskuri avuksi pienten yritysten logistiikkakustannusten hallintaan

Pienistä yrityksistä suuri osa kuljettaa tuotteitaan itse. Se on paitsi aikaa vievää, niin myös aito kustannuserä. Joskus kuljettaminen olisikin hyödyllisempää hoitaa ostopalveluna tai esimerkiksi yhteistyössä […]

Posted in ajankohtaista, kuljetus | Kommentit pois päältä artikkelissa Laskuri avuksi pienten yritysten logistiikkakustannusten hallintaan

Hankinnat ja markkinavuoropuhelu

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joita esimerkiksi kunnat ja valtio tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat saattaisivat tarjota myös pk-yrityksille potentiaalisen asiakassegmentin, mutta […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Hankinnat ja markkinavuoropuhelu

Kouvolassa keskusteltiin henkilöliikenteestä

Henkilöliikenteen hankinnoista keskusteltiin Kymenlaakson hankintatreffeillä Kouvolassa 7.4.2022. Tulevissa kuljetuspalveluhankinnoissa on huomioitava puhtaiden ajoneuvojen direktiivin ja kansallisen lainsäädännön kautta tulevat tavoitteet. Samaan aikaan ollaan uudessa tilanteessa […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Kouvolassa keskusteltiin henkilöliikenteestä

Opas avaa hankintojen jakamista osiin

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Yrittäjät ja Hansel Oy ovat julkaisseet oppaan hankintojen jakamisesta osiin ja hyvistä käytännöistä. Opas on osa kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Opas avaa hankintojen jakamista osiin

Eväitä tuleviin kuljetuspalveluhankintoihin

Elokuussa 2021 astui voimaan lainsäädäntö, joka edellyttää julkisia hankkijoita hankkimaan sekä omiksi ajoneuvoiksi että palveluihin huomattavasti sähköautoja ja muita vähäpäästöisiä käyttövoimia. Vaatimukset näkyvät suurten kaupunkien […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Eväitä tuleviin kuljetuspalveluhankintoihin

Tapahtumakalenteri

Ei tulevia tapahtumat tällä hetkellä.

Katso vanhempia tapahtumia