Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä.

Uuden hankintalain myötä monelle pienelle yritykselle pienhankinnat voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista ja kehittämistä sekä yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa joka on suoraan hyödynnettävissä.
Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Hankintatreffit-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tutustu järjestettyjen tilaisuuksien materiaaleihin!


ENERGIAHANKINNAT
Tietoa energiaan liittyvästä yrittäjyydestä ja hankinnoista. Bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Lue lisää


KULJETUSHANKINNAT
Elintarvike-, ateria ja ruokapalvelukuljetukset

Lue lisää


YMPÄRISTÖ-
HANKINNAT

Erityisesti viher- ja ympäristöurakoinnit

Lue lisää


RUOKAHANKINNAT
Ruokahankintoja tekevät koulut, päivähoito, sairaalat ja vanhustenhoito

Lue lisää

Ajankohtaista

Koulujakelutuki -webinaarin aineisto saatavilla

Webinaarissa Ruokaviraston ylitarkastaja Jenni Anttila kertoi tuen myöntämisperusteista sekä• kuka tai ketkä voivat tukea hakea.• mitä tarkoittaa koulujakelutuen toimittajahakija?• miten koulujakelutukea voi hyödyntää paikallisten tuotteiden […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Koulujakelutuki -webinaarin aineisto saatavilla

Webinaarissa avattiin kilpailun esteitä julkisissa hankinnoissa

Huolestuttavan vähän jätetään tarjouksia julkisten hankintojen kilpailutuksiin ja väheneminen on nähtävissä pidemmällä aikavälillä. Mikä vaikutus tällä on hintoihin ja sitä kautta veronmaksajien rahojen käyttöön? Muun […]

Posted in ajankohtaista | Kommentit pois päältä artikkelissa Webinaarissa avattiin kilpailun esteitä julkisissa hankinnoissa

Dynaaminen hankintamenettely elintarvikehankintojen edistäjänä

Webinaarissa hankinta-asiantuntija Katri Sipola Monetralta kertoi käytännönläheisesti, miten Pohjois-Pohjanmaalla alueelliset pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset on saatu kiinnostumaan julkisen sektorin kilpailutuksista dynaamisen hankintamenettelyn avulla. Monetra Oy:ssä […]

Posted in ajankohtaista | Tagged , | Kommentit pois päältä artikkelissa Dynaaminen hankintamenettely elintarvikehankintojen edistäjänä

Webinaarissa kattava katsaus yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin kunnissa

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Näin ollen yhteiskunnalliset yritykset voisivat […]

Posted in ajankohtaista | Tagged , | Kommentit pois päältä artikkelissa Webinaarissa kattava katsaus yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin kunnissa

Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Vieraskasvit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Osa näistä lajeista menestyy hyvin ja ne leviävät tehokkaasti tukahduttaen muuta kasvillisuutta. Haitallisten […]

Posted in ajankohtaista, ympäristö | Tagged , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Tapahtumakalenteri

Katso vanhempia tapahtumia