Hankinnat ja markkinavuoropuhelu

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joita esimerkiksi kunnat ja valtio tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat saattaisivat tarjota myös pk-yrityksille potentiaalisen asiakassegmentin, mutta mistä ja miten aloittaa?

Julkisiin hankintoihin on helpompi lähteä mukaan, jos aluksi ottaa vähän asioista selvää. Tällä videolla kerrotaan tiivistetysti mm. hankintalain periaatteet ja mitä hankintoja valmistelevalla markkinavuoropuhelulla tarkoitetaan.

https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/db1a91c6-178c-4605-ba38-d0a7d29dbd1b