Kouvolassa keskusteltiin henkilöliikenteestä

Henkilöliikenteen hankinnoista keskusteltiin Kymenlaakson hankintatreffeillä Kouvolassa 7.4.2022. Tulevissa kuljetuspalveluhankinnoissa on huomioitava puhtaiden ajoneuvojen direktiivin ja kansallisen lainsäädännön kautta tulevat tavoitteet. Samaan aikaan ollaan uudessa tilanteessa kaluston hankinnan ja käyttövoiman osalta.

Iltapäivän ohjelma ja esitykset (pdf)

Tervetuloa ja Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi MAHVAn esittely, Projektipäällikkö Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

Seudullinen liikenne vähähiilisten liikennepalveluiden kautta case Vaasan seutu, Projektipäällikkö Heli Siirilä, Vaasan yliopisto / MANE:n TUUMA-verkosto

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaikutus kuljetuspalveluhankintoihin, Asiantuntija Taneli Varis, Motiva

Liikennöitsijän tunnot henkilöliikenteen tulevaisuudesta, Toimitusjohtaja Petri Reunanen, Kymen Charterline Oy

Ajankohtaista Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen kilpailutuksissa, Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, Kouvolan kaupunki

Mitä tulevissa henkilöliikennekilpailutuksissa tulee ottaa huomioon, Hankinta-asiantuntija Teemu Turpeinen, Kouvolan kaupungin hankintayksikkö

Kotkalainen yritys Aittakoodi Oy tarjoaa digitaalisen ratkaisun, joka auttaa tilausajojen hankinnassa ja tukee esimerkiksi puitesopimusten ylläpitoa. Lataa esite.

Päivi Töyli Turun yliopiston Brahea-keskuksesta avasi tilaisuuden ja kertoi lyhyesti valtakunnallisesta Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hankkeesta. Sen jälkeen Heli Siirilä Vaasan yliopistosta avasi Vaasan seudulla tehdyn vähähiilisten liikennepalveluiden tiekarttaa, jonka avulla alueella oli hahmoteltu tulevia kehitysaskelia liikennepalveluihin vaikuttavissa teemoissa. Heli nosti esiin, että yhteiskunnan kuljetuksia tehdään monen tahon toimesta ja välttämättä kunnan sisälläkään ei ole kokonaiskuvaa, mikä määrä kuljetuksia kokonaisuudessa on ja miten paljon niihin menee rahaa, mikä johtuu osaltaan sektoripohjaisesta jaottelusta.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin sisältöä ja sen vaikutuksia kuljetuspalveluiden tuleviin hankintoihin esitteli Taneli Varis Motivasta. Suomessa Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista määrittelee kansalliset tavoitteet, jotka on jyvitetty eri alueille ja eri hankintayksiköille eri suuruisina osuuksina. Taneli kertoi, mitä vaatimuksia puhtaiden ajoneuvojen osuudelle on eri ajoneuvoluokittain tulevina vuosina. Esityksen lopussa oli suosituksia hankkijoille ja palveluntarjoajille.

Petri Reunanen Kymen Charterline Oy:stä teki katsauksen tulevaisuuden käyttövoimiin ja millaisia asioita pitää huomioida henkilöliikenteen kalustovalintojta tehtäessä. Esimerkiksi sähköbussien käyttöön liittyen on huomioitava aikataulutus ja autokierrot, tarvittavat latausajat ja -paikat sekä latausinfran omistus unohtamatta vaikutuksia kaupunkikuvaan. Hankintaprosessissa yksi haaste on tällä hetkellä se, että autojen toimitusajat ovat hyvin pitkiä, yli 12 kk. Tekninen vuoropuhelu hankinnan yhteydessä onkin hyvin tärkeässä roolissa.

Petri Vainikka avasi Kouvolan kaupungin joukkoliikenneyksikön toimintakenttää ja tehtäviä. Tulevaa kehittämistä ohjaa joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2025, johon liittyy mm. linjastouudistus (arvioidusti uusi linjasto käytössä 2024-2025), hinnaston ja lippuvalikoiman tarkastelu, puhtaan kaluston käyttöönotto ja matkustajainformaation kehittäminen.

Kouvolan kaupungin hankintayksikön Teemu Turpeisen koostamassa materiaalissa kerrottiin, missä seuraavissa kilpailutuksissa tulee huomioida puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja milloin niiden nykyiset sopimukset ovat päättymässä. Markkinavuoropuheluja tullaan järjestämään ennen kilpailutuksia, jotta voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin siitä, millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on vastata Kouvolan kaupungin tarpeisiin.

Keskustelevan tilaisuuden yhteenvetona voidaan todeta, että markkinavuoropuhelun lisäksi tärkeässä roolissa on tekninen vuoropuhelu. Viimeaikaiset muutokset Suomessa ja maailmalla vaikuttavat niin käyttövoimaan kuin kalustoon. Vuoropuhelun kautta voidaan yhdessä etsiä toimivia ratkaisuja.

Tilaisuuden järjestivät Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke ja Kouvola Innovation.