Webinaarissa kattava katsaus yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin kunnissa

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Näin ollen yhteiskunnalliset yritykset voisivat toimia myös julkisten hankintojen palveluntuottajina.

Mahva-hankkeen 8.9.2020 järjestämässä webinaarissa esiteltiin YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen keskeisiä tuloksia. Aiheesta kertoi Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Esityksen tallenne on nyt kaikkien katsottavissa. Esityksessä luodaan katsaus hankkeessa toteutettuun kuntakyselyyn ja kuntien käsityksiin yhteiskunnallisesta sekä yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Esityksessä käydään läpi myös hankkeen työpajoissa käsiteltyjä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen konkreettisia keinoja sekä pohditaan keinojen käyttämiseen vaikuttavia tekijöitä. Rinne-Koski muistuttaa, että kuntien hankinnat ja hankintakriteerit ovat yksi avaintekijä yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamisessa. Kunnat tulevat jatkossakin tarvitsemaan uudenlaisia tapoja asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvaamiseksi erityisesti maaseudulla, ja tässä työssä sekä yhteiskunnalliset että yhteisölähtöiset yhteiskunnalliset yritykset voisivat olla kiinnostavia vaihtoehtoja.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on meneillään ViSEnet-hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia maaseudun yhteisöjen toiminnan tueksi ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi.

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallista-yrittajyytta-kehittamassa-maaseudulla-oppimateriaalia-vertaisoppimista-ja-verkostoja-visenet

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvä muu materiaali löytyy tämän linkin takaa:

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya