Dynaaminen hankintamenettely elintarvikehankintojen edistäjänä

Webinaarissa hankinta-asiantuntija Katri Sipola Monetralta kertoi käytännönläheisesti, miten Pohjois-Pohjanmaalla alueelliset pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset on saatu kiinnostumaan julkisen sektorin kilpailutuksista dynaamisen hankintamenettelyn avulla.

Monetra Oy:ssä otettiin helmikuussa 2020 käyttöön tämä uusi menettely ja sen myötä pk-yrityksiltä on saatu hyvin hake-muksia ja toimittajat ovat olleet innostuneita. Dynaamisessa menettelyssä on hyvä se, että myös toimittajalle voi esittää kysymyksiä ja ehdottaa tuotteiden kehittämistä sopimuskauden aikana. Uudella menettelyllä pientuottajille tarjotaan mahdollisuus toimittaa pienetkin tuote-erät ruoka-palveluille ja kehittää omaa tuotantoaan ostajalle sopivaksi.

Webinaarista tehtiin tallenne ja seon katsottavissa YouTubessa