Hanselin kuntakiertue starttaa syyskuussa

Suomen julkista sektoria palveleva uusi Hansel (KL-Kuntahankinnat ja Hansel yhdistyi keväällä) tekee kuntakiertueen, jossa tapaavat uusia ja vanhoja asiakkaitaan. Tilaisuus antaa mahdollisuuden kertoa Hanselille omista toiveista ja tarpeista heidän asiakkainaan.

Muutoksia on tulossa hankintojen pelisääntöihin ja myös Hanselin käytäntöihin. Jatkossa asiakkaiden tulee liittyä tuleviin puitejärjestelyihin jo niiden kilpailutusvaiheessa, joten liittyminen kesken sopimuskauden ei jatkossa ole mahdollista. Tämä muutos koskee sekä puitejärjestelyjä että asiakkaidemme omia kilpailutuksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämän vuoden aikana kilpailutukseen tulevien puitejärjestelyjen liittymisaika on lyhyt, mutta jatkossa liittymisajat pidentyvät jopa vuoden pituisiksi. Muutos ei koske Hanselin dynaamisia hankintajärjestelmiä eli DPS:iä tai olemassa olevia puitejärjestelyjämme. Asiasta tarkemmin Hanselin sivuilla.

Hanselin kuntakiertueen aikataulun ja paikkakunnat löydät https://www.hansel-tapahtumat.fi/kuntakiertue/