Ammattimaisen tavarankuljetuksen voi aloittaa yhä helpommin

Liikennepalvelulain muutos viime syksynä mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja uusia konsepteja ammattimaiseen tavarankuljetukseen lupajärjestelmän keventyessä. Muutoksen myötä ajoneuvojen vaatimat järjestelyt tavarankuljetuksen aloittamiseksi voi jakaa kolmeen luokkaan:

  • Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää tavaraliikennelupaa. Traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa, jos traktorin suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.
  • Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella, ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Myös liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä.

Tavaraliikenteen harjoittajaksi ilmoittaudutaan Traficomin sähköisessä palvelussa: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoittaudu-taksi-tavaraliikenteen

Voimassaoleva tavara- tai henkilöliikennelupa antaa mahdollisuuden alkaa harjoittaa tavaraliikennettä heti, kun ilmoitus on saapunut Traficomiin. Alalle tulevana uutena toimijana voi tehdä ilmoituksen samalla, kun hakee tavara- tai henkilöliikennelupaa.

  • Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan enintään 2 000 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä ei edellytä liikennelupaa, eikä ilmoituksen tekemistä.

Lisätietoa tavaraliikenneyrittäjäksi ryhtymisestä saa Traficomin sivuilta: https://www.traficom.fi/fi/tavaraliikenneyrittajaksi

 

Elintarvikekuljetusten toimijaksi?

Elintarvikkeiden kuljetus on aina ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa, jota kuvataan yrityksen omavalvontasuunnitelmassa. Eri elintarvikeryhmille on omat kuljetus- ja lämpötilavaatimukset, joihin voi tutustua Ruokaviraston sivujen kautta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/kuljetus/

Markkinoille on myös ilmestynyt uusia kylmäkuljetuksiin liittyviä ratkaisuja, jotka sopivat myös pienille toimijoille.

Kuopiolainen Heavyline Oy tuo maahan hollantilaisia VebaBox –kuljetuskontteja lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin. Kontit mahtuvat pakettiauton kuljetustilaan ja niitä voi siirrellä. http://www.heavyline.fi/

Turkulainen Cold World Oy myy Don Cool –kylmäsäiliöitä, jotka eivät vaadi erillistä kylmäkuljetuskalustoa. Yhteystiedot: info@coldworld.fi