Kuntavaalit lähestyy

Julkiset hankinnat nousevat esiin eri yhdistysten, yhteisöjen ja kehittäjätoimijoiden kuntavaaleihin liittyvissä kuntavaaliohjelmissa tai kampanjoissa.

Suomen Yrittäjät nostaa 13 kohtaisessa kuntavaaliohjelmassa esiin muun muassa julkisten hankintojen roolin elinkeinopolitiikan työkaluna: julkiset hankinnat on valjastettava yrittäjyyden, työllisyyden sekä innovaatioiden kehittäjiksi. SY nostaa esiin, että hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua, joten kunnan kannattaakin panostaa siihen, että markkinavuoropuhelua käymällä se saa lisää kaipaamiansa tarjouksia.

Valitse työtä ja elinvoimaa kuntiin 16.3.2021 klo 14.30 – 16 Teams-alustalla

Tervetuloa kuulemaan kotimaisten hankintojen merkityksestä kuntien elinvoimaisuudelle ja työllisyydelle. Tilaisuudessa keskustellaan eri näkökulmista millaisia asioita kunnissa kannattaa ottaa huomioon kilpailutuksia tehdessä ja miten kunnan asioista päättävät henkilöt voivat vaikuttaa osaltaan kuntansa elinvoimaisuuteen ja positiiviseen kehitykseen. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Yrittäjät ja MTK. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

Vastuulliset hankinnat

Pro Luomu, Reilu Kauppa, EkoCentria ja Ympäristömerkintä Suomi selvittivät suomalaisten mielipiteitä kuntien hankintapäätösten vastuullisuuteen liittyvissä asioissa tammikuussa 2021. Suomalaisista 80%:n mielestä kuntien pitää näyttää esimerkkiä tekemällä vastuullisia valintoja.

Suurin osa suomalaisista haluaa tietää, miten vastuullisuus on oman kotikunnan hankinnoissa otettu huomioon. Erityisesti sosiaalisen vastuun merkitys on lisääntynyt viime vaaleista: 74 % vastaajista on sitä mieltä, että sosiaalisesti vastuullista tuotetta tulisi suosia kuntien hankinnoissa, vaikka hinta olisikin hieman korkeampi. Ympäristövastuullisia hankintoja suosisi korkeammasta hinnastakin huolimatta 69 %. Tarkemmin tutkimustuloksista ja Vaikuta hankinnoilla -kampanjasta.