Sodankylän kunnassa lisättiin lähiruokaa julkisiin ruokailuihin hankintamallin muutoksella

Suurin osa Lapin kuntien elintarvikehankinnoista toteutetaan suurten tukkujen kautta, mutta Sodankylän kunta irroittautui maakunnallisesta hankintarenkaasta vuonna 2012, kun kuntaan päätettiin rakentaa uusi keskuskeittiö. Päätöksen taustalla oli halu lisätä lähiruokaa kunnan julkisiin ruokailuihin.

Hankintojen tekeminen itse on aikaavievää, kertoo Sodankylän kunnan ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola, mutta iloisena yllätyksenä on tullut se, että tuotteiden hinta on pysynyt samana lähiruoan suosimisesta huolimatta.

Lähiruoan osuuden lisäämiseksi julkisissa ruokapalveluissa tarvitaan ehdottomasti poliittista tahtotilaa, kertoo Ahola. Lisäksi kuntien ruokapalveluihin tarvitaan lisää hankintaosaamista esimerkiksi hankintalain tuntemuksesta.

Tähän tarpeeseen on nyt vastattu, kun Sodankylän kunta on laatinut maaseuturahaston hankkeessa ”Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruoan menekkiä” lähiruokaoppaat keittiöille ja päättäjille. Oppaissa käydään läpi, kuinka käytännössä voidaan lisätä lähiruoan käyttöä julkisissa ruokailuissa.

Työ lähiruoan käytön lisäämiseksi Lapissa jatkuu, sillä Merja Ahola kumppaneineen vie seuraavaksi oppaiden opetuksia ympäri Lapin. Tarkoituksena on järjestää työpajoja joihin osallistuu myös lähiruokayrittäjiä.

>> Lähiruokaopas keittiöille

>> Lähiruokaopas päättäjille

Juttu perustuu Lapin Keinon 8.1.2021 julkaisemaan juttuun ’Lähiruoka – miten päästä sanoista käytäntöön?’