Energiahankintojen webinaarin antia

Pohjois-Karjalan Hankintatreffeillä 20.4.2021 keskityttiin julkisiin hankintoihin paikallisen energian näkökulmasta. Käyttämällä paikallisia ja uusiutuvia energialähteitä vahvistetaan ja tuetaan hajautettuja energiaratkaisuja sekä alueellista elinvoimaa ja aluetaloutta.

Tilaisuuden aluksi energia-asiantuntija Anssi Kainulainen MTK:sta avasi, mitä energiapolitiikan saralla ja markkinoilla sekä lainsäädännössä on käynnissä mm. biokaasun, turpeen, sähkön näkökulmista. Sen jälkeen hankintapäällikkö Mika Purmonen Pohjois-Karjalan Hankintatoimesta avasi hankinnan suunnittelun ja markkinavuoropuhelun merkitystä hankintaprosessissa. Pohjois-Karjalassa suurimmassa osassa hankinnoista sopimustoimittajina on paikallisia toimijoita. Mika kannusti yrittäjiä ja julkisia hankintoja tekeviä keskustelemaan aktiivisesti niin ennen kilpailutuksia kuin sopimuskaudellakin.

Yritysasiantuntija Pinja Konttinen Business Joensuu Oy:stä näytti, miten HILMAan ja Pienhankinnat-sivuille voi laittaa omia hakuvahteja, jotka seuraavat tulevia hankintailmoituksia. Pinja kertoi myös, mitä palveluita yritys voi Business Joensuusta saada. Tilaisuuden päätteeksi toimitusjohtaja Mika Juvonen BioKymppi Oy:stä kertoi lyhyesti oman yrityksen toiminnasta ja kannusti vahvasti huomioimaan julkisten hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset työllisyyteen ja oman alueen elinvoimaisuuteen sekä yrittäjiä osallistumaan markkinavuoropuheluun ja keskusteluun hankkijoiden kanssa.

Esitykset

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä MAHVA-hanke ja Business Joensuu Oy.