Vilkasta keskustelua tulevista hankinnoista Imatralla

Ensi vuonna Etelä-Karjalassa kilpailutetaan elintarvike- ja ruokapalvelukuljetushankinnat. Tähän liittyen järjestettiin Imatralla Hankintatreffit 13.11.2019. Iltapäivän aikana avattiin tulevien hankintojen sisältöä ja aikataulua sekä keskusteltiin, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon niin tarjouspyynnöissä, tarjousten jättämiseen valmistautuessa ja yritysten välisessä yhteistyössä. Lisäksi paikalla olleet yritykset kertoivat palveluistaan ja tuotteistaan.

Tilaisuus ajoittui hyvin, sillä edellä mainittuihin hankintoihin liittyen on nyt käynnistymässä markkinavuoropuhelu, jotka käydään yksittäin eri yritysten kanssa. Markkinavuoropuhelun ajankohtia voi varata vaikka heti: kuljetusten osalta ne käynnistyvät jo marraskuun lopussa ja elintarvikkeiden osalta tammikuussa. Tarkemmat ajat löytyvät Aki Fihlmanin esityksestä.

Elina Särmälä esitteli tarkemmin, mitkä ja miten elintarvikkeet tullaan nyt ensi vuonna kilpailuttamaan. Lisäksi hän näytti ihan kuvina, millaisia ruokapalveluissa käytetyt laatikot ovat ja mitä se sitten vaatii kuljetuspalveluiden toteuttajilta. Koska keskusteluissa nousi esiin yhteistarjoukset ja yritysten välisen yhteistyön eri muodot, niin Satu Grekin kertoi muun muassa, että mitä erilaisissa yhteistyömuodoissa tulee ottaa huomioon.

Auli Väänänen esitteli vastuullisia julkisia ruokahankintoja ja niiden tavoitteita. Vastuullisuutta on mm. ympäristövaikutukset, ruokaturvallisuus, eläinten hyvinvointi, ravitsemus ja terveys sekä alkuperä ja tuotteiden jäljitettävyys. Sari Väänänen esitteli mm. markkinavuoropuhelun tueksi tehdyn listan ja millaisia kriteereitä hankintoihin voidaan laittaa.

Aitojamakuja.fi-sivuilla oleva hakupalvelu toimii tietolähteenä, johon on kerätty elintarvikeyrityksiä toimialoittain ja ostopaikkoja. Yrityshakupalvelu on maksuton yrityksille.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä valtakunnallinen Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen kanssa.