Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Kuljetuksiin liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä 18.9.2018. Työpajaan osallistui noin 20 henkilöä, jotka toimivat tällä alalla asiantuntijoina, hankintaneuvojina, hankintojen tekijöinä tai teemaan liittyvien hankkeiden toteuttajina.

Päivän tavoitteena oli keskustella teemaan liittyvistä julkisten hankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista kuljetusalalla huomioiden tarjoajien (pk-kuljetusyritykset) ja ostajien (julkiset hankintatahot) näkökulmat, hankintalain mahdollisuudet ja toimintaympäristönä maaseutu. Päivän ohjelma (pdf)

Päivän puheenvuorojen esittelykalvot:

Asiantuntijatyöpajan keskustelua ja tuloksia hyödynnetään maakunnissa järjestettävissä Pykäläbaari-tilaisuuksissa, joissa tavoitteena on tuoda yhteen maakuntien hankkijoita ja kuljetusyrityksiä. Seuraa tapahtumakalenteria!