Suomen Yrittäjien ajankohtaisia hankintoihin liittyen

Erityisesti pienyrittäjän näkökulmaan keskittyvässä tietoiskussa Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa 27.10. klo 9.30 – 11 pureudutaan vastuullisuusvaatimuksiin, jotka yleistyvät julkisissa kilpailutuksissa. Tietoiskussa kuullaan mm. mitä vastuullisuus julkisissa hankinnoissa tarkoittaa konkreettisesti yrittäjälle, mitä on hyvä muistaa ja huomioida sekä miten ekologisuutta ja ympäristömerkkejä hyödynnetään hankinnoissa. Ohjelmasta tarkemmin ja ilmoittautumislinkki Suomen Yrittäjien sivuilla.

Suomen Yrittäjät julkaisivat Kuntamarkkinoiden yhteydessä hankintaoppaan kuntapäättäjille. Opas antaa käytännönläheisesti ohjeita siihen, mikä rooli kuntapäättäjällä on kunnan hankintojen linjaamisessa ja millaisia vaikutuksia tehtävillä päätöksillä on. Hankintojen hyvällä suunnittelulla vaikutetaan siihen, millaisia yhteistyökumppanuuksia kunnan ja yritysten välille syntyy. Tutustu tarkemmin!