Vinkkejä pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden yhteistyöhön

Hankinnat pk-yritysten näkökulmasta -infotilaisuudessa 31.8.2021 tehtiin katsaus julkisten hankintojen ja pk-yritysten yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksiin.

Miten markkinavuoropuhelun avulla voitaisiin lisätä paikallisten ratkaisujen löytämistä julkisissa hankinnoissa? (esityskalvot, pdf) Leena Viitaharju Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista avasi, mitä julkiset hankinnat ovat ja millaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun hankintoja tehdään. Markkinavuoropuhelun merkitys on suurin siinä, että tullaan tietoisiksi siitä, millaista palvelutoimintaa ja millaisia yrityksiä alueella on, jotta julkinen hankkija (palvelun ostaja) osaa suhteuttaa tarjouspyynnön sellaiseksi, että myös paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Leena kertoi myös Etelä-Pohjanmaalle tehdyn ”Pk-yritykset ja julkiset hankinnat” -kyselyn tuloksista.

Mistä löytää avoimena olevat hankinnat / tarjouspyynnöt ja millaisia hankintaprosessit ovat? (esityskalvot, pdf) Sari Väänänen kertoi, minkä kanavien kautta palveluiden hankkijat ilmoittavat avoinna olevista tarjouspyynnöistä ja mahdollisista markkinavuoropuhelutilaisuuksista. Sari oli myös listannut, miten pk-yrityksen kannattaa valmistautua jo etukäteen siihen, että lähtee tarjoamaan palveluita julkisille hankkijoille. Lopussa avattiin vielä esimerkkien kautta dynaamista hankintajärjestelmää DPS ja innovaatiokumppanuusmenettelyä.

Infotilaisuuden päätteeksi Päivi Töyli esitteli lyhyesti, millaisia asioita valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi, MAHVA -hankkeessa on tehty ja tehdään sekä maaseudunhankinnat.fi -nettisivujen sisältöä (esityskalvot, pdf).

Infotilaisuuden toteutti valtakunnallinen Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi, MAHVA-hanke. Lisätietoja voit kysyä paivi.toyli@utu.fi.