Tilaisuuksien materiaalit

Järjestetyt tilaisuudet

Koulujakelutuki paikallisten tuotteiden käytön vauhdittajana

Kilpailun esteet julkisissa hankinnoissa

Dynaamisella hankintamenettelyllä alueellisia yrityksiä tarjoajiksi

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa

Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Hankintojen sosiaaliset kriteerit – työllisyyden edistäminen

Innovatiivisuudella paikallisuutta ruokalistalle

Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin

Biohiilen valmistus ja siinä syntyvä energia -webinaari

Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset -webinaari

Ympäristövastuullinen rakentaminen Savon koulutuskuntayhtymässä -webinaari

Tietoa ja kokemuksia innovaatiokumppanuudesta -webinaari

Julkiset hankinnat kotimaisen ruoankäytön edistäjänä -webinaari

Hyviä käytännön esimerkkejä ja kokemusten vaihtoa Lapin hankintatreffeillä

Vilkasta keskustelua tulevista hankinnoista Imatralla

Aterian seminaarissa etsittiin toivoa ja tekoja ympäristöahditukseen

Pohjois-Suomen viheralan hankintatreffit kiinnostivat sekä tuottajia että hankkijoita

Kuljetukset paikallisille Lapinjärvellä -webinaari

Ruokatuotannon ympäristönäkökulmat herättivät ajattelemaan Pohjois-Savossa

Kuljetuspalvelujen järjestäminen keskustelutti Etelä-Savossa

Markkinavuoropuhelun lähtölaukaus Oulun Lähiruoka- ja Hankintatreffeillä

Kuntamarkkinoilla 2019 puhetta vastuullisista kuljetuspalveluista

Markkinavuoropuhelu Turun kaupungin elintarvikehankinnoista -webinaari

Julkisia hankintoja voi tehdä myös pienhankintoina -webinaari

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli -webinaari

Ruokapalveluhankintojen kilpailutus vastuullisuuskriteereitä hyödyntäen -webinaari

Rohkeasti julkisiin hankintoihin -webinaari

Ruoan tuotannon ja jalostuksen ympäristövastuullisuus taloudelliseksi hyödyksi -webinaari

Uudenmaan hankintatreffit

Mitä tarkoittaa tilaajavastuu julkisissa hankinnoissa? -webinaari

Pirkanmaan Hankintatreffit

Keski-Suomen Hankintatreffit

Satakunnan Hankintatreffit

Viher- ja ympäristöurakointi pk-yritysten näkökulmasta

Maaseudun pk-yritysten energiapalvelut

Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Kuntamarkkinoilla 2018

Videot