Tilaisuuksien materiaalit

Energia

Energiahankintojen webinaarin antia

Biohiilen valmistus ja siinä syntyvä energia -webinaari

Maaseudun pk-yritysten energiapalvelut

Kuljetus

Eväitä tuleviin kuljetuspalveluhankintoihin

Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin

Kuljetukset paikallisille Lapinjärvellä -webinaari

Kuljetuspalvelujen järjestäminen keskustelutti Etelä-Savossa

Kuntamarkkinoilla 2019 puhetta vastuullisista kuljetuspalveluista

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli -webinaari

Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Ympäristö

Kainuun treffeillä keskusteltiin luonnontuotteista ja vieraskasveista

Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Ympäristövastuullinen rakentaminen Savon koulutuskuntayhtymässä -webinaari

Pohjois-Suomen viheralan hankintatreffit kiinnostivat sekä tuottajia että hankkijoita

Viher- ja ympäristöurakointi pk-yritysten näkökulmasta

Ruokatuotannon ympäristönäkökulmat herättivät ajattelemaan Pohjois-Savossa

Ruoan tuotannon ja jalostuksen ympäristövastuullisuus taloudelliseksi hyödyksi -webinaari

Ruoka

Perfect Match ruokapalveluihin – omavalmistus, in-house vai yksityinen?

Tuotannonohjausjärjestelmän rooli ruokapalveluissa

Ruokapalvelutoimijoiden verkostotapaaminen

Innovatiivisuudella paikallisuutta ruokalistalle

Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset -webinaari

Julkiset hankinnat kotimaisen ruoankäytön edistäjänä -webinaari

Markkinavuoropuhelu Turun kaupungin elintarvikehankinnoista -webinaari

Ruokapalveluhankintojen kilpailutus vastuullisuuskriteereitä hyödyntäen -webinaari

Aterian seminaarissa etsittiin toivoa ja tekoja ympäristöahditukseen

Koulujakelutuki paikallisten tuotteiden käytön vauhdittajana

Dynaamisella hankintamenettelyllä alueellisia yrityksiä tarjoajiksi

Yleinen

Polkuja yhteiskunnallisen yrityksen ja kunnan kumppanuuteen

Hankinnat pk-yritysten näkökulmasta -infotilaisuus

Kilpailun esteet julkisissa hankinnoissa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa

Hankintojen sosiaaliset kriteerit – työllisyyden edistäminen

Tietoa ja kokemuksia innovaatiokumppanuudesta -webinaari

Puhetta markkinavuoropuhelusta Hämeessä

Julkisia hankintoja voi tehdä myös pienhankintoina -webinaari

Rohkeasti julkisiin hankintoihin -webinaari

Mitä tarkoittaa tilaajavastuu julkisissa hankinnoissa? -webinaari

Kuntamarkkinoilla 2018

Alueelliset hankintatreffit

Hyviä käytännön esimerkkejä ja kokemusten vaihtoa Lapin hankintatreffeillä

Vilkasta keskustelua tulevista hankinnoista Imatralla

Markkinavuoropuhelun lähtölaukaus Oulun Lähiruoka- ja Hankintatreffeillä

Uudenmaan hankintatreffit

Pirkanmaan Hankintatreffit

Keski-Suomen Hankintatreffit

Satakunnan Hankintatreffit

Videot