Tilaisuuksien materiaalit

Järjestetyt tilaisuudet:

Eväitä tuleviin kuljetuspalveluhankintoihin

Puhetta markkinavuoropuhelusta Hämeessä

Kainuun treffeillä keskusteltiin luonnontuotteista ja vieraskasveista

Perfect Match ruokapalveluihin – omavalmistus, in-house vai yksityinen?

Polkuja yhteiskunnallisen yrityksen ja kunnan kumppanuuteen

Hankinnat pk-yritysten näkökulmasta -infotilaisuus

Tuotannonohjausjärjestelmän rooli ruokapalveluissa

Energiahankintojen webinaarin antia

Ruokapalvelutoimijoiden verkostotapaaminen

Koulujakelutuki paikallisten tuotteiden käytön vauhdittajana

Kilpailun esteet julkisissa hankinnoissa

Dynaamisella hankintamenettelyllä alueellisia yrityksiä tarjoajiksi

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa

Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Hankintojen sosiaaliset kriteerit – työllisyyden edistäminen

Innovatiivisuudella paikallisuutta ruokalistalle

Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin

Biohiilen valmistus ja siinä syntyvä energia -webinaari

Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset -webinaari

Ympäristövastuullinen rakentaminen Savon koulutuskuntayhtymässä -webinaari

Tietoa ja kokemuksia innovaatiokumppanuudesta -webinaari

Julkiset hankinnat kotimaisen ruoankäytön edistäjänä -webinaari

Hyviä käytännön esimerkkejä ja kokemusten vaihtoa Lapin hankintatreffeillä

Vilkasta keskustelua tulevista hankinnoista Imatralla

Aterian seminaarissa etsittiin toivoa ja tekoja ympäristöahditukseen

Pohjois-Suomen viheralan hankintatreffit kiinnostivat sekä tuottajia että hankkijoita

Kuljetukset paikallisille Lapinjärvellä -webinaari

Ruokatuotannon ympäristönäkökulmat herättivät ajattelemaan Pohjois-Savossa

Kuljetuspalvelujen järjestäminen keskustelutti Etelä-Savossa

Markkinavuoropuhelun lähtölaukaus Oulun Lähiruoka- ja Hankintatreffeillä

Kuntamarkkinoilla 2019 puhetta vastuullisista kuljetuspalveluista

Markkinavuoropuhelu Turun kaupungin elintarvikehankinnoista -webinaari

Julkisia hankintoja voi tehdä myös pienhankintoina -webinaari

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli -webinaari

Ruokapalveluhankintojen kilpailutus vastuullisuuskriteereitä hyödyntäen -webinaari

Rohkeasti julkisiin hankintoihin -webinaari

Ruoan tuotannon ja jalostuksen ympäristövastuullisuus taloudelliseksi hyödyksi -webinaari

Uudenmaan hankintatreffit

Mitä tarkoittaa tilaajavastuu julkisissa hankinnoissa? -webinaari

Pirkanmaan Hankintatreffit

Keski-Suomen Hankintatreffit

Satakunnan Hankintatreffit

Viher- ja ympäristöurakointi pk-yritysten näkökulmasta

Maaseudun pk-yritysten energiapalvelut

Maaseudun ateria- ja elintarvikekuljetukset pk-yritysten näkökulmasta

Kuntamarkkinoilla 2018

Videot