Hankintojen sosiaaliset kriteerit: webinaari työllisyyden edistämisestä

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista edistää erilaisten sosiaalisten näkökohtien toteutumista, jolloin huomioidaan hankintojen yhteiskunnalliset vaikutukset. Hankintojen sosiaalisia kriteerejä arvioidaan hankintojen kilpailutuksessa esimerkiksi ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien, työllisyysmahdollisuuksien, sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden toteutumisen perusteella.

MAHVA -hankkeen 10.6.2020 järjestämässä webinaarissa julkisten hankintojen sosiaalisia kriteerejä tarkasteltiin työllisyyden näkökulmasta, josta kertoivat Anssi Kuikka ja Tiina Tiihonen Kuopion kaupungilta. Kuopiossa on luotu hankintojen sosiaalisten kriteerien toteutumista varten työllistämisehdon malli, jolla edistetään uusien työ- ja oppisopimuspaikkojen syntymistä erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Kimmokkeena sosiaalisten kriteerien hyödyntämiselle Kuopiossa ovat olleet yksilön hyvinvointia edistävät ja alueen taloudelliset syyt: työllistymisen kautta yksilön elämänlaatu paranee ja samalla paikallinen elinvoima lisääntyy.

Kuopiossa työllistämisehdon mallia on valmisteltu yhteistyössä useiden eri paikallisten tahojen kanssa. Avoin tiedottaminen ja eri tahojen yhteistyö on ollut tärkeä osa mallin kehittämistyötä. Yhteistyöllä hankintojen työllistymisehto voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitä kautta luoda uudenlaisen työllistymisen kulttuurin. Työllisyyden lisääminen hankintojen kautta ei kuitenkaan ole nopeasti tapahtuva pikaratkaisu, vaan työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja aikaa.

Webinaarin tallenne on katsottavissa alla olevasta linkistä: