Kuntamarkkinoilla puhetta vastuullisista kuljetuspalveluista

Vuoden 2019 Kuntamarkkinoilla keskityttiin Kuntaliiton ja MAHVA-hankkeen yhteisseminaarissa maaseudun vastuullisiin kuljetuspalveluihin. Tilaisuuden avasivat Emilia Osmonen Kuntaliitosta ja Heidi Valtari MAHVA-hankkeesta Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

Asiantuntija Taneli Varis Motivasta esitteli ohjeita, joita on tehty henkilökuljetus- ja tavarankuljetuspalveluiden hankinnan tueksi. Näissä kummassakin on kiinnitetty huomiota ympäristökriteereihin, joita voidaan käyttää kuljetuspalveluja kilpailutettaessa. KEINO kokoaa syksyn aikana pari liikenteen kehittäjäryhmää: 1) vähähiilinen liikenne (tiekartat puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin sekä tukea käyttövoimaselvityksiin ja hiilineutraaliustavoitteisiin) ja 2) kuljetusten yhdistely (julkiset kuljetukset haja-asutusalueiden liikkumispalveluiden runkona). Jos näihin ryhmiin haluaa mukaan, niin ota yhteyttä taneli.varis[at]motiva.fi.

Toisessa puheenvuorossa Lapinjärven kunnan tekninen johtaja Maria Luoma-aho kertoi, miten Lapinjärvellä on toteutettu kuljetuspalveluiden hankinta ja yhdistelty kuljetuksia. Aluksi piti tietysti valita hankintojen kilpailutustapa, jonka osalta päädyttiin kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Seitsemän yritystä ilmoittautui neuvotteluun mukaan ja lopulta yksi neljän yrityksen yhteenliittymä jätti tarjouksen. Tuloksena on saatu parempi palvelutaso eli asioimiskyytejä myös alueille, joissa niitä ei ollut aiemmin tarjolla. Maria totesi puheenvuorossaan, että kunnassa järjestettäviin kuljetuksiin vaikuttaa myös valtakunnan tasolla tapahtuvat päätökset sen lisäksi, että miten kunnassa asioista linjataan.

Kuntamarkkinoilla pidetyn seminaarin esitykset:

Kuljetuspalveluihin liittyvällä teemalla jatketaan 7.10. klo 14-15 webinaarissa, jossa puhuvat Maria Luoma-aho ja kuljetusyrittäjä Tuomas Villikka. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu.