Hyviä käytännön esimerkkejä ja kokemusten vaihtoa Lapin hankintatreffeillä

Rovaniemellä 30.1. pidetyn päivän teemoina olivat kuljetuspalveluihin ja -hankintoihin liittyvät asiat niin henkilöliikenteen kuin ympäristökriteerien osalta sekä energiatehokkuus hankinnoissa. Iltapäivän aikana esiteltiin useiden käytännön esimerkkien kautta esim. miten kilpailutuksia on toteutettu ja mitä uusia tapoja on toteuttaa kuljetuspalveluita. Lisäksi tutustuttiin energiatehokkuuteen liittyviin kriteeristöihin. Sen lisäksi, että paikan päällä käytiin vilkasta keskustelua ja vaihdettiin kokemuksia sekä löydettiin myös mahdollisuuksia yhteistyöhön, niin tilaisuuteen osallistuttin myös etäyhteyden kautta ja tilaisuudesta tehtiin tallenne.

Taneli Varis Motivalta kertoi olemassa olevan lainsäädännön ja kriteeristöjen lisäksi, että parhaillaan työstetään puhtaiden ajoneuvojen direktiivin pohjalta kansallista lainsäädäntöä. Henkilöliikenteen toteuttamista uudenlaisella toimintamallilla on kokeiltu Pirkanmaalla ja siitä saaduista kokemuksista kertoi Jenni Eckhardt VTT:ltä, joka toteuttaa parhaillaan myös MaasDigiboksi-hanketta.

Jenni Eckhardt avaa yhteiskunnan kuljetusten monipuolisuutta.

Lapin hankinta-asiamies ja KEINO-muutosagentti Susanna-Sofia Keskinarkaus innosti niin julkisia hankintoja tekeviä että yrittäjiä ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos jokin asia mietityttää kilpailutuksiin, tarjouspyyntöjen tekemiseen tai tarjousten jättämiseen liittyen. Markkinavuoropuheluun viitattiin useamman kerran päivän aikana ja Tervolan kunnanjohtajan Mika Simoskan esityksessä kiteytyikin hyvin kilpailutuksen suunnittelun ja markkinavuoropuhelun merkitys. Hän esitteli, miten Tervolassa oli nyt otettu käyttöön sähköinen tarjouspyyntö.

Iltapäivän päätteeksi Taneli Varis perehdytti osallistujia energiatehokkaiden tuotteiden hankintaan ja energiaa säästävien kriteerien käyttöön hankinnoissa. Ohjeistusta on saatavilla runsaasti eri teemoihin liittyen Motivan nettisivuilla.

Katso koko tilaisuuden tallenne YouTuben kautta. Tallenteesta tulee myöhemmin yksittäisten puheenvuorojen tallenteet tälle sivulle.

Eväitä kuljetushankintojen toteuttamiseen

Energiatehokkuus hankinnoissa, tallenne

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi – MAHVA ja Motiva. Energiatehokkuus hankinnoissa -koulutukset mahdollistaa Energiavirasto.