Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa

Vieraskasvit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Osa näistä lajeista menestyy hyvin ja ne leviävät tehokkaasti tukahduttaen muuta kasvillisuutta. Haitallisten vieraslajien hallinta perustuu lainsäädäntöön, joka velvoittaa myös julkisia maanomistajia huolehtimaan vieraslajien torjunnasta. Julkinen sektori teettää vieraslajitorjuntaa pääosin ostopalveluina joko ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omalta tuottajaorganisaatiolta, joten torjuntatyö avaa urakointimahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille.

Asiasta pidettiin webinaari 20.8.2020 ja aiheesta oli kertomassa Taimi Mahosenaho ProAgria Oulu/Oulun maa- ja kotitalousnaiset. Hän muistutti, että vieraskasvien poistossa ja torjunnassa ensisijaisen tärkeätä on oikea-aikaisuus, että samalla ei levitettäisi kasvien siemeniä yhä uusille kasvupaikoille.

Urakoinnille ja yrittäjyydelle on sijaa torjuntatöiden monessa vaiheessa, mm. varhaisessa havainnoinnissa esimerkiksi kustannustehokkaalla drone-kuvauksella, mekaanisessa torjunnassa, katemateriaalien valmistuksessa sekä kemiallisessa torjunnassa.

Webinaarin järjestivät yhteistyössä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke, sekä ProAgria Oulun/Oulun maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Vieraskasvit hallintaan -hanke.

Vieraskasvit hallintaan -hankkeen kotisivut: https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvit-hallintaan/

Tästä linkistä löydät videolla käytetyn powerpoint-esityksen:

https://www.proagriaoulu.fi/files/vieraskasvit-hallintaan/pdf_vieraskasviyrittajyys_-_esimerkkeja_taimi_mahosenaho_20082020.pdf

Videolla on mainittu vieraskasvipalveluiden tilaaja-tuottaja -kysely, ja sen vastausaikaa on jatkettu 31.12.2020 saakka:

https://viesti.proagria.fi/g/l/289240/0/0/5984/1218/5