Kainuun treffeillä keskusteltiin luonnontuotteista ja vieraskasveista

Kainuun hankintatreffit järjestettiin 5.10.2021 Teamsissä ja aiheina olivat luonnontuotteet ja vieraslajit. Näiden lisäksi keskusteltiin myös yleisesti julkisista hankinnoista ja erityisesti markkinavuoropuhelun merkityksestä.

Luonnontuoteosuuden avasi Anu Arolaakso Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentriasta. Hänen aiheenaan oli luonnontuotteiden käyttö julkisissa ammattikeittiöissä. EkoCentria toteutti vuonna 2020 luonnontuotteiden käyttöä koskevan kyselyn ammattikeittiöille yhdessä Arktisten Aromien kanssa. Kyselyn tulosten perusteella suurin osa ruokapalvelutoimijoista haluaisi tulevaisuudessa lisätä sekä metsämarjojen, yrttien että sienien käyttöä. Jopa 66% kyselyyn vastanneista osti käyttämänsä luonnontuotteet suoraa keräilijöiltä. Toiseksi isoin osuus oli tukuilla, 60%. Uuden keraaja.fi –palvelun kautta tuotteita oli ostanut 21% vastaajista. Anun esityskalvot (pdf).

Juha Rutanen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista esitteli kerääjä.fi –palvelua eli luonnontuotealan sähköistä kerääjä- ja toimijarekisteriä. Se on tarkoitettu luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneille henkilöille, koulutuksen tai kokemuksen kautta alalle pätevöityneille kouluttajille sekä luonnontuotteita välittäville ja ostaville yrityksille ja yhdistyksille. Palvelu auttaa toimijoita yhteyksien luonnissa ja tiedon saannissa sekä samalla parantaa laadukkaiden luonnon raaka-aineiden saatavuutta. Juhan esityskalvot (pdf).

Kalaliike H. Kuhan luonnonkalasta valmistetuista ammattikeittiötuotteista oli puhumassa Janne Pekkala. Yritys tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa niin raaka-aineen hankinnassa kuin jatkojalostuksessakin. Viime vuosina yrityksessä on panostettu uusien tuotteiden kehittämisessä erityisesti ammattikeittiöille ja Janne kertoi yrityksen kokemuksia dynaamiseen hankintaan osallistumisesta. Dynaamisesta hankinnasta löytyy webinaaritallenne Mahva-hankkeen sivustolla. Janne rohkaisi muitakin pieniä yrityksiä mukaan julkisiin hankintoihin: ”Ei kannata pelätä isoja toimijoita, vaan keskustella asioista!” Jannen esityskalvot (pdf).

Luonnontuote- ja vieraskasviteemojen välissä keskityttiin julkisiin hankintoihin vähän yleisemmin. Esa Mutanen Seesam Oy:stä puhui markkinavuoropuhelun tärkeydestä hankintojen onnistumisessa. Hän korosti sitä, miten hankintoja tehdään ihmisiä varten. Niinpä hankinnat ja erityisesti niiden valmistelu tulisi olla enemmän viestintää kuin juridiikkaa. Markkinavuoropuhelussa osapuolien on tarkoitus kohdata, oppia toisiltaan ja jakaa tietoa. Hankinnan tarve kirkastuu markkinakartoituksessa. Esan esityskalvot (pdf).

Kainuun hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen esitteli hankintaneuvontapalvelua, joka on maksutonta kaikille, niin yrityksille kuin hankintayksiköille, ja sitä voi saada hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Tässä puheenvuorossa muistutettiin yrittäjiä erityisesti pienhankinnoista ja että niitä voi seurata pienhankintapalvelu.fi –sivustolla. Kyöstin esityskalvot (pdf).

Iltapäivän vieraslajiosuuden avasi Vieralajit veks-hankkeen Ville Juntunen Ekokympistä. Vieraslajit veks-hanke aloitti toimintansa keväällä 2021 ja sen tavoitteena on lisätä tietoa haitallisista vieraslajeista ja tuottaa positiivista ilmapiiriä näiden hävittämisen ympärille. Kainuuseen laaditaan myös vieraslajien hallintastrategia yhdessä projektiin osallistuneiden kuntien ja Ekokympin kanssa. Torjuttavia vieraslajeja hankkeessa ovat komealupiini, jättiputki, jättipalsami ja kurtturuusu, mutta myös muista haitallisista lajeista käytävä keskustelu on tervetullutta. Villen esityskalvot (pdf).

Kajaanin kaupungin hortonomi Hanna Pasula esitteli omassa puheenvuorossaan kaupunkistrategiaa ”Luontokaupunki Kajaani”. Tähän asti Kajaani on tehnyt vieraskasvien torjuntaa lähinnä omana työnään, talkoilla sekä maisemanparantajat-ryhmän (työllistettyjä) avulla. Tulevaisuudessa kaupunki todennäköisesti joutuu ulkoistamaan vieraslajien torjuntaa ainakin osaksi, eli tarvetta alan urakoinnille on nähtävissä. Hannan esityskalvot (pdf).

Viimeisenä puhuja tilaisuudessa oli Miia Korhonen Luontoturvasta. Hän esitteli mitä kaikkea hänen yrityksensä on tehnyt vieraslajien torjunnan parissa ja millaista yritystoimintaa alalle tarvitaan. Yritykset voivat tarjota kunnille osaamistaan mm. vieraslajien havainnoinneissa ja kartoituksissa, asukkaiden tiedottamisessa, talkoiden vetämisessä ja erilaisissa torjunta- ja poistotöissä. Miian esityskalvot (pdf).