Puhetta markkinavuoropuhelusta Hämeessä

Hankintalain tarkoituksena on turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Yhtenä tärkeänä keinona on panostaminen monipuoliseen ja aktiiviseen markkinavuoropuheluun. Tähän teemaan pureuduttiin Hämeen hankintatreffit-webinaarissa 14.10.2021.

Markkinavuoropuhelun merkitystä ja sen tavoitteita avasi hankinta-asiantuntija Esa Mutanen Seesam Hankintapalveluista. Markkinavuoropuhelun osa on markkinakartoitus, jota Esa kannusti toteuttamaan aktiivisesti. Sen ei tarvitse olla yksipuolista vaan sekä tarjoajat että ostajat voivat ottaa aktiivisesti toisiinsa yhteyttä. Markkinavuoropuhelun ei tarvitse olla määrämuotoista, vaan siinä on tavoite kasvattaa ymmärrystä puolin ja toisin siitä, millainen tarjouspyyntö on toimivin tulevan hankinnan kannalta. Esan esitys (pdf).

Onnistunutta hankintaprosessia ostajan näkökulmasta avasi hankintapäällikkö Aapo Korte Hämeenlinnan kaupungista. Aapo antoi esityksessään konkreettisia vinkkejä hankintayksiköille ja yrityksille hankinnan valmisteluun ja markkinavuoropuhelun käymiseen. Hän kannusti yrittäjiä muun muassa suhtautumaan markkinavuoropuhelumahdollisuuteen vakavasti, kommentoimaan silloin kun on aihetta ja seuraamaan HILMAa. Esityksen loppupuolella Aapo avasi vielä asiaa kolmen esimerkin kautta: koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, vammaisten henkilöiden kotiin annettavat palvelut sekä ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut (Kalvola ja Renko). Aapon esitys (pdf).

Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka kertoi juuri alkaneesta Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeesta, jonka tavoitteina on, että Kanta-Hämeeseen syntyy uutta liiketoimintaa ja että kuntien uudistuva hankintaosaaminen lisää elinvoimaa ja parantaa hankintojen kustannustehokkuutta. Tarkemmin hankkeen toimenpiteistä ja sisällöstä Juhan esitysdioilla (pdf).

Valtakunnallisen Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi MAHVA-hankkeen projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopiston Brahea-keskuksesta esitteli hankkeen toimenpiteitä ja vapaasti maaseudunhankinnat.fi -nettisivuilla olevaa materiaalia. Päivin esitys (pdf).

Hämeen hankintatreffit toteutettiin MAHVA-hankkeen ja Hämeen Yrittäjät ry:n yhteistyönä.