Eväitä tuleviin kuljetuspalveluhankintoihin

Elokuussa 2021 astui voimaan lainsäädäntö, joka edellyttää julkisia hankkijoita hankkimaan sekä omiksi ajoneuvoiksi että palveluihin huomattavasti sähköautoja ja muita vähäpäästöisiä käyttövoimia. Vaatimukset näkyvät suurten kaupunkien ohella myös maaseutumaisissa kunnissa, joissa liikenteen sähköistyminen on vielä verkkaista.

15.12. pidetyssä tietoiskuwebinaarissa asiantuntija Taneli Varis Motivasta pureutui otsikon ”Kuljetuspalveluhankintojen uudet vaatimukset näkyvät myös maaseudulla” alla puhtaiden ajoneuvojen direktiivin sisältöön ja millaisia tavoitteita eri ajoneuvoluokille on asetettu 2021-2030 väliselle ajalle sekä mitä kuljetuspalveluita direktiivi koskee. Lisäksi käytiin läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia. Taneli antoi myös vinkkejä hankintayksiköille sekä tarjoajille tulevien hankintojen toteuttamiseksi. Tutustu Taneli Variksen esitykseen (pdf).

Tilaisuuden järjesti valtakunnallinen MAHVA-hanke.