Opas avaa hankintojen jakamista osiin

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Yrittäjät ja Hansel Oy ovat julkaisseet oppaan hankintojen jakamisesta osiin ja hyvistä käytännöistä. Opas on osa kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa sekä Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa.

Käytännönläheisessä oppaassa käydään läpi hankintojen osiin jakaminen hankintalain näkökulmasta. Siinä esitellään myös jakamisen hyötyjä ja haittoja, käydään läpi erilaisia käyttötilanteita ja avataan konkreettisten hankintaesimerkkien avulla läpi osittamisen mahdollisuuksia.

Oppaaseen liittyvä uutinen löytyy Kuntaliiton nettisivuilta ja opas on ladattavissa hankinnat.fi -sivuilta.