Julkisia hankintoja edistetään jatkossa laajan KEINO-verkostoyhteistyön kautta

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO lanseerattiin Helsingissä Kuntatalossa tiistaina 22.5.2018.

KEINO on konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Sen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta hankinnoissa sekä lisätä hankintoja, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita niin sosiaalisesta kuin ympäristönäkökulmasta.

 

Laadukkaammin, innovatiivisemmin ja vastuullisemmin

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, eli keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Uudistunut hankintalaki antaa julkisille hankkijoille paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja.

KEINO-konsortio tulee kokoamaan hankintakentälle vahvoja ja vaikuttavia tilaajaryhmiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, rakentamisen ja energiankäytön, liikkumisen ja logistiikan sekä bio- ja kiertotalouden hankintoja varten.

KEINOn tehtävänä on myös tuoda hankinta-ammattilaisille tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta kansainvälisten esimerkkien kautta sekä edesauttaa suomalaisten hankinta-esimerkkien leviämistä.

 

Teksti on mukailtu KEINO-osaamiskeskuksen ”Laaja yhteenliittymä strategisten julkisten hankintojen tueksi” -uutisen ja nettisivujen pohjalta.

>> KEINO-osaamiskeskuksen alkuperäinen uutinen (26.3.2018)

>> www.hankintakeino.fi