Pykäläbaarissa tietoa julkisista hankinnoista

Valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeessa kehitetään pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Hankkeessa edistetään vuonna 2017 voimaan tulleen uuden hankintalain tavoitteita erityisesti maaseudulla.

Uusi hankintalaki kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin. Laissa korostetaan nykyään myös ympäristöön ja sosiaalisiin kriteereihin liittyviä näkökulmia osana tarjouskilpailuja.

– Tavoitteemme on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä niin, että maaseudun yritysten kilpailukyky ja mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin paranisivat, projektipäällikkö Päivi Töyli avaa hankkeen tavoitteita.

Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan, joita ovat kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. Syksyllä 2018 aloitetaan sosiaalisten ja ympäristönäkökulmiin liittyvien kriteerien työstäminen asiantuntijatyöpajoissa. Lisäksi hankkeessa keskitytään markkinavuoropuhelun edistämiseen.

– Järjestämme läpi koko Suomen Pykäläbaari-tilaisuuksia, joissa esitellään erilaisia hankintatapoja, kriteereiden käyttöä, verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avoimelle keskustelulle ja samalla pk-yritykset ja hankintoja tekevät tahot tulevat toistensa kanssa tutuiksi. Nyt on hyvä aika ottaa meihin yhteyttä ja kertoa, minkä teeman käsittelylle olisi tarvetta juuri teidän alueellanne, Töyli kannustaa.

Hankkeessa etsitään myös innovatiivisia hankintaratkaisuja ja nostetaan niitä esiin tilaisuuksissa ja nettisivuilla www.maaseudunhankinnat.fi

MAHVA-hanketta toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

>> www.maaseudunhankinnat.fi

Lisätietoja:
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus
p. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi