Kurtturuusun kasvatuskielto astui voimaan

Kurtturuusun kasvatuskielto tuli voimaan 1.6.2022. Kurtturuusu luokiteltiin Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019 ja sen poistamiseksi annettiin kolmen vuoden siirtymäaika, jonka tarkoitus on ollut taata kiinteistönomistajille riittävästi aikaa hävittää kurtturuusukasvustot. Kasvatuskieltoa koskevan siirtymäajan päätyttyä kurtturuusua ei siis saa enää kasvattaa omalla kiinteistöllä. ELY-keskukset toimivat kasvatuskieltoa valvovana viranomaisena.

Kiinteistönomistajilla on velvollisuus hävittää olemassa olevat kurtturuusuesiintymät tai vähintään rajoittaa haittavaikutuksia ja estää leviämistä. Vaikka omalla kiinteistöllä olevaa kurtturuusuesiintymää ei olisi saatu hävitettyä siirtymäajan päättymiseen mennessä, on tärkeää, että torjuntatoimiin on ryhdytty ja niitä jatketaan. Myös useat yritykset tarjoavat palveluja kurtturuusukasvustojen hävittämiseksi. Tässä voi siis olla mahdollisuus maaseudun pienillä yrityksillä tehdä vieraslajien poistoa urakkana. Tavallisimmin poistoa tehdään mekaanisella torjuntatavalla, mutta esimerkiksi näivettäminen vaatii yleensä useamman käsittelykerran. Luonnonvarakeskus on tutkinut myös biologista torjuntatapaa purppuranahakkasienen avulla, ja tähän mennessä saadut tulokset näyttävät lupaavilta.

Jos kurtturuusua kasvaa kiinteistön alueella, joka on omistajansa tai haltijansa jatkuvassa käytössä ja hoidossa, on kyse kurtturuusun kasvattamisesta. Tulkinta on sama, vaikka kasvi olisi levinnyt alueelle tahattomasti, eikä kasvustoa hoidettaisi aktiivisesti. Lain noudattamista valvova ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä esiintymät hävitettäviksi vieraslajilain nojalla. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla, mikä tarkoittaa, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään kasvatuskieltoa laiminlyövän kustannuksella. Haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä luonnon monimuotoisuuden uhkatekijöistä, sillä ne valtaavat helposti kasvualaa alkuperäiseltä lajistolta ja leviävät läpitunkemattomaksi kasvustoksi. Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi on luokiteltu kurtturuusun Rosa rugosa -laji mukaan lukien sen valkokukkainen muoto Rosa rugosa f. alba.

Voit lukea asiasta lisää mm. maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta tai vieraslajit.fi -sivustolta.