Leipomotuotteiden hankintaan vaatimukseksi leivän paistossa käytetty energiamuoto

Leipomotuotteiden, kuten ruokaleivän, kohdalla laatuvaatimuksina ravitsemussuositusten mukaisten vaatimusten lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi leivän rakennetta ja makua. Leipomoiden jauhoseoksista voidaan pyytää alkuperätiedot sekä koostumustiedot ml. lisäainetiedot. Vähimmäisvaatimuksena voi olla, että jauhosekoitusten alkuperätieto tulee kertoa tai että jauhoista 90 % on tunnettua alkuperää.

Energiamuodon vaatimus tarjouspyyntöön
Leivän paistamisessa jopa puolet ilmastovaikutuksesta voi aiheutua leipomon energiankulutuksesta. Valmistamiseen liittyvää ilmastovaikutusta voi pienentää käyttämällä leipomossa uusiutuvaa energiaa. Tarjouspyynnössä voidaan vaatia, että leipomon käyttämästä sähkö- ja /tai lämpöenergiasta tietty prosenttiosuus on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää selvityksen sähkön tai lämpöenergian alkuperästä sopimuskauden aikana. Energian käyttöön liittyvä kriteeri on sovellettavissa hinta-laatusuhteen vertailuperusteena.

Aistinvarainen arviointi tarjouspyyntöön
Tuoreen leivän kilpailutuksessa voi käyttää myös aistinvaraista arviointia. Arvioinnin tekee hankinnasta vastaavan toimijan valitsema raati, esimerkiksi ruokapalveluhenkilöstö, joka arvioi tuotteiden makua, suutuntumaa, rakennetta ja ulkonäköä. Tuotteet voidaan pisteyttää esim. asteikolla 1-5. Tuotteiden toimitukseen liittyviä kriteereitä voidaan myös määrittää esim. enintään 2 päivää tilauksesta ja perillä toimituspaikassa viimeistään klo 8. Kotimaisten tuotteiden saatavuutta voi varmistaa myös vaatimalla tarjoukset suomenkielisinä.

Case-Loviisa leipomotuotekilpailutus
Leipomotuotteet voi kilpailuttaa omana tuoteryhmänään, kuten Loviisassa tehtiin. Tuoreleipomotuotteiden kilpailutus alkoi markkinavuoropuhelulla, jossa tavattiin sekä pienet että suuret paikalliset leipomot. Tavoitteena oli löytää leipomotoimija/toimijat, jotka pystyisivät toimittamaan tuoretta leipää entistä monipuolisemmin ja luotettavasti. Loviisan ruokapalveluissa päädyttiin onnistuneen kilpailutuksen myötä puitejärjestelyyn ja saatiin kaksi sopimuskumppania. Loviisan case luettavissa tarkemmin EkoCentrian LÄHIS-oppaasta s. 77.

Paikallista leipää julkisen ruokapalvelun asiakkaille
Paikallisten tuotteiden käyttö julkisen sektorin ruokapalveluissa on vakiintunut ja lähituotteiden kysyntä on edelleen kasvussa. Suomalaista/kotimaista/lähiruoka -mainintaa ei voi käyttää julkisissa elintarvikekilpailutuksissa hankintalain mukaan suoraan vähimmäisvaatimuksena tai pisteytettävänä vertailukriteerinä. Kilpailutuksissa voidaan kuitenkin käyttää laatukriteereitä, jotka edesauttavat paikallisten tuotteiden saamista mukaan hankintoihin.
Uusimman Taloustutkimus Oy:n tekemän Food Service Feedback 2017 -tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä keittiöstä uskoo, että lähiruuan kysyntä tulee lisääntymään lähivuosien aikana. Puolet ammattikeittiöistä puolestaan uskoo luomuruuan kysynnän kasvuun. Suomessa toimii tällä hetkellä n. 3 300 julkisen sektorin ammattikeittiötä, jotka valmistavat yhteensä n. 320 miljoonaa ateriaa.

Kaiken kaikkiaan julkisten kilpailutusten onnistumisen edellytyksenä on kuntapäättäjien tekemät päätökset ja markkinavuoropuhelut yritysten kanssa. Näin saadaan mukaan paikallisia tuotteita ja palveluja kuntien hankintoihin.

Lisätietoa elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteereistä ja hankintamenettelyistä
Lähisopas
Elintarvikkeiden hankintaopas
Motivan opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin