Markkinavuoropuhelu: Voittajan väline

Seesam hankintapalveluiden Esa Mutanen kertoo markkinavuoropuhelun käymisestä julkisen hankintayksikön kanssa 21.6.2022.

Mutanen käy videolla läpi neljä keskeistä hankintateesiä ja painottaa viestinnän ja kanssakäymisen merkitystä, eli markkinavuoropuhelua, hankkijan ja tarjoajan välillä. Julkiset hankinnat Mutanen esittelee moninaisena kokonaisuutena, jossa on syytä ottaa sen erityispiirteet huomioon.

Markkinavuoropuhelua Mutanen pohjustaa erilaisten esimerkkien ja tarinoiden kautta, sekä kannustaa tekemään itsensä tutuksi hankintayksiköille ja olemaan käytettävissä myös ennen tarjouspyynnön avaamista. Aktiiviset yhteistyökuviot ja vakaasti rakennettu luottamus auttavat tarjoajia pitkälle.