Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas

Tutustu uuteen Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -oppaaseen, joka kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamaan palveluja ja tuotteita julkisille toimijoille.

Käytännönläheinen opas antaa vinkkejä ja jakaa ideoita yhteistyön mahdollisuuksista julkisten hankkijoiden kanssa. Se avaa lyhyesti, miten julkisia hankintoja tehdään, miten yritys voi olla aktiivisena toimijana prosessissa ja millaisia asioita on hyvä huomioida ajoissa.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo oli Suomessa vuonna 2018 noin 47 miljardia euroa, joten sillä on vaikutusta mistä ja miten hankintoja tehdään. Hankinnat vaikuttavat alueiden talouteen ja elinvoimaisuuteen joko suoraan tai välillisesti.

Oppaasta saavat ideoita kaikki ostajat ja tarjoajat. Oppaassa keskitytään ruoka-, kuljetus-, bioenergia- ja ympäristöhankintoihin. Valitut teemat ovat maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta keskeisiä ja kyseisillä aloilla on runsaasti paikallisia pk-yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan tukevat alueiden taloutta.

Mahdollisuus vaikuttaa – osallistu markkinavuoropuheluun!

Markkinavuoropuhelu on osa hankintaprosessia. Yksinkertaisimmillaan se on ostajan ja yrittäjän/tarjoajan välistä keskustelua, jonka tarkoituksena on tutustua toisiinsa sekä kertoa millaisia tuotteita tai palveluita toivotaan tai voidaan tarjota. Myös yrittäjä voi aktivoida ostajaa vuoropuheluun, joka parhaimmillaan avaa uusia yhteistyön mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Yrittäjä, tee toimintasi näkyväksi, ole aktiivinen ja pidä yhteyttä ostajiin, osallistu markkinavuoropuheluihin ja perehdy tarjouksen tekemiseen!

Ole vastuullisuudessa edelläkävijä

Vastuullisuudella on tärkeä rooli julkisissa hankinnoissa, mikä tarkoittaa, että huomioidaan niin ekologisia, sosiaalisia kuin taloudellisia asioita ostettaessa palveluita tai tuotteita. Yritysten olisikin tärkeää tuoda esille omia vastuullisuuteen liittyviä tekojaan: esimerkiksi yrityksen arvoja, toimintakäytänteitä, osaamista tai yrityksellä olevia laatu- ja ympäristömerkkejä.

Vinkkejä ja käytännön esimerkkejä pk-yrityksille

Oppaan esimerkit avaavat käytännönläheisesti, miten asioita on viety onnistuneesti eteenpäin eri puolilla Suomea.

Oppaassa on useita hankintojen toteuttamisen ja yritysten välisen yhteistyön esimerkkejä. Muutama poiminta:

  • innovatiivinen hankintakumppanuus uuden ruokatuotteen kehittämisessä
  • dynaaminen hankintajärjestelmä vauhdittaa paikallisten tuotteiden hankintaa
  • pienhankintamenetelmä erikoistuotteiden kilpailutuksessa
  • elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin
  • kunnan, yritysten ja kuntalaisten bioenergiaan pohjautuva lämpölaitosyhteistyö
  • kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli
  • paikallinen yritys vieraskasvien hallinnan apuna

Opas on tuotettu valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hankkeessa (2018-2022), jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseutuohjelman kehittämisohjelmasta.

Lyhyt diaesitys oppaasta (pdf, 563 kt)

Lataa opas (pdf)

MAHVA-oppaan kansikuva