Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Eri puolilla Suomea järjestettävissä MAHVA-hankkeen Pykäläbaari-tilaisuuksissa esitellään hankintakäytänteitä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä sekä esitellään sosiaalisiin ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-toimintaympäristö. Tähän liittyen on nyt avattu tarjouspyyntö, jossa haetaan asiantuntijaluennoitsijoita.

Tilaisuudet aloitetaan hankintoihin liittyvällä yleisosalla ja keskustelua jatketaan tarkemmin erillisissä teemakohtaisissa työpajoissa. Pykäläbaareissa pohditaan myös ko. hankintoihin liittyviä ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden vähimmäisvaatimuksia ja kriteereitä. Pykäläbaarit on tarkoitettu alueella toimiville pk-yrityksille ja heidän palveluitaan ostaville julkisille toimijoille, kuntapäättäjille sekä hankinnoista päättäville.

Nyt avoinna olevaan tarjouspyyntöön tulee vastata 7.9. klo 12 mennessä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava ns. pienhankinta.

>> Tutustu tarjouspyyntöön (pdf)

>> Lataa tarjouslomake (excel)

>> Pykäläbaarin ohjelmarunko (pdf)