Polkuja yhteiskunnallisen yrityksen ja kunnan kumppanuuteen

Maaseutuparlamentin työpajassa, joka järjestettiin Seinäjoella Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Lande-studiossa 29.9., tutustuttiin Luovuuden Lakeus -yrityksen toimintaan ja yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen ja kunnan yhteistyöhön. Työpajan järjesti MAHVA-hanke yhteistyössä Ruralia-instituutin Yhteiskunnallisen yrittäjyys maaseudulla -tutkimusryhmän kanssa.

Yrittäjä Sonja Jokiranta Luovuuden Lakeudesta kertoi, miten kulttuuri ja hyvinvointitila on syntynyt ja miten yritys päätyi yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttäjäksi. Arvokeskiössä on ihmisten erilaisten ja moninaisten elämäntilanteiden huomioiminen, kunnioittaminen ja rohkaisu sekä voimaannuttaminen. Sonja avasi esityksessään, miten ja millaista yhteistyötä ovat tehneet kuntien kanssa ja miten yhteistyö on alkanut. Hän antoi myös vinkkejä muille yrittäjille, että kannattaa tehdä itsensä ja toimintansa näkyväksi niin sosiaalisessa mediassa kuin omien nettisivujen kautta, sekä ottaa rohkeasti yhteyttä kuntaan ja esitellä yrityksen palveluita. Sonjan esityskalvot (pdf). Luovuuden Lakeuden esittelyvideo.

Moni kyläyhteisö on alkanut itse tuottaa kylällä tarvittavia palveluita tai alkanut miettiä uudenlaisia tulonlähteitä kylän kohtaamispaikkojen ylläpitämiseksi tai kylän toiminnan kehittämiseksi. Yksi kiinnostava vaihtoehto tuottaa palveluita tai tehdä liiketoimintaa kylissä on yhteiskunnallinen yrittäjyys. Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista kertoi, mitä yhteiskunnallinen yritys tarkoittaa ja miten se kytkeytyy yhteisöissä/kylissä tehtävään toimintaan. Hän nosti esiin, mistä hyviä esimerkkejä tällaisesta toiminnasta löytyy. Katja kertoi myös, millaisia tuloksia teemaan liittyvässä kuntakyselyssä saatiin vuonna 2019. Lopussa hän antoi vielä vinkkejä kuntien ja yhteiskunnallisten yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi. Katjan esityskalvot (pdf).