Tietoa ja kokemuksia innovaatiokumppanuudesta -webinaari

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on, että 10 % kaikista julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia. Innovaatiokumppanuus menetelmällä voimme olla osaltaan tekemässä tavoitteesta totta. Vuonna 2017 voimaan astunut hankintalaki toi tullessaan tämän uuden hankintamenettelyn, innovaatiokumppanuuden.

Webinaarissa käsiteltiin, mitä innovaatiokumppanuus tarkoittaa teoriassa ja käytännössä ja mistä lähteä liikkeelle. Asiantuntijana oli Tiina Talala, joka työskentelee hankintaneuvojana ja KEINO –muutosagenttina Pohjois-Pohjanmaalla.

Webinaarin aluksi on muutaman minuutin Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi –hankkeesta.
Sen jälkeen (kohdasta 4,30) Tiina Talala kertoo KEINO-osaamiskeskuksen toiminnasta, jonka jälkeen (kohdasta 15,40) alkaa innovaatiokumppanuuden osuus.