Laskuri avuksi pienten yritysten logistiikkakustannusten hallintaan

Pienistä yrityksistä suuri osa kuljettaa tuotteitaan itse. Se on paitsi aikaa vievää, niin myös aito kustannuserä. Joskus kuljettaminen olisikin hyödyllisempää hoitaa ostopalveluna tai esimerkiksi yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa.

Pienten yritysten johtamisen tueksi on laadittu laskuri, joka auttaa yritykselle toimivimman logistiikkamallin valinnassa. Laskurin avulla voi selvittää kustannukset, jotka syntyvät itse hoidetuista toimituksista. Se auttaa konkreettisesti arvioimaan, milloin kuljettaminen itse on kannattavaa, ja milloin ostopalvelut ovat toimivampi vaihtoehto.

Laskuri toimii Excel-pohjassa, jonka voi ladata ja jota voi käyttää omalta koneelta.

>> Lataa Laskuri kuljetuskustannuksista itse kuljettaen
(Excel-tiedosto)

Laskurin on laatinut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjun johtamisen maisterivaiheen opiskelijat Aino Kairinen, Anni Paananen, Ellen Mälkönen, Sanni Tikkanen ja Veera Ruutu Yrityssalon Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen, MTK Varsinais-Suomen Menestyvä Maatilayritys2 -hankkeen ja Emäntäkoulutuksen toimeksiantona. Lisäksi opiskelijat laativat raportin, josta saa apua esimerkiksi tarjouspyynnön laatimiseen kuljetusyrityksille.

Raportti auttaa paitsi oman kuljettamisen laskemiseen ja tarkasteluun, niin myös erityisesti kuljettamisen ulkoistuksen alkuun. Raportti käy läpi kuljetusyritysten kartoittamisen ja hyvän tarjouspyynnön tekemisen, joka edesauttaa sopivan logistiikkayrityksen löytämistä.

>> Lataa raportti pienten ruokayritysten logistiikkakustannuksista (PDF-tiedosto)

Laskuria esitellään mediatilaisuudessa

Paras vaihtoehto kuljetukseen on yksilöllinen

Itse kuljettamiseen liittyy myös selkeitä positiivisia puolia: se tarjoaa suoria asiakaskohtaamisia ja joustavuutta. Kuormien optimointi ja yhdistely voi kuitenkin olla haasteellista ja vajaat kuormat kalliimpia kuljettaa. Myös itse yrittäjän jaksaminen on syytä ottaa huomioon valintaa tehdessä. Laskurissa otetaankin huomioon paitsi kustannukset, myös käytettyjen työtuntien määrä.

Ostopalvelun käyttämisessä hyötynä on erityisesti sopiva kalusto ja sen ylläpito kuljetusyrityksen toimesta, sekä ulkoisen toimijan vastuu asiasta. Se tarjoaa yrittäjälle lisäksi lisäaikaa muuhun toimintaan. Palvelu on kuitenkin on välikäsi ketjussa, joka tarkoittaa joustamattomampaa kuljetusta asiakkaalle ja suorien asiakaskohtaamisten poisjäämistä.

Mahdollista on myös yhteistyössä muiden yritysten kanssa kuljettaminen. Kuljetusvastuuta jakaessa on parhaimmillaan mahdollista tavata paitsi omia asiakkaita, niin myös luoda uusia kontakteja muiden yrittäjien asiakkaisiin. Toimivan yhteistyön edellytys on kuitenkin löytää luotettavat kumppanit ja tehdä tarkka sopimus yhteistyön toiminnasta.

Alhaisimmat kustannukset eivät siis välttämättä ole paras tapa arvioida kuljetusmuodon sopivuutta yritykselle: asiakastyytyväisyys, työtuntien määrä, yrittäjän jaksaminen ja palvelutason ylläpito ovat kaikki hyviä syitä ja arvoja, joiden pohjalta eri kuljetustapoja tulisi vertailla keskenään omalle yritykselle parhaiten toimivan ratkaisun löytämiseksi. Tarkka vertailu ja rehellinen pohdinta omista tarpeista on tärkeintä: laskuri ja raportti auttavat siinä pienyrittäjää alkuun.

Laskurin tarkoitus on olla hyödyllinen monenlaisille toimijoille

Laskurin ja raportin pohjana opiskelijat tekivät haastattelut kahdelle pienyritykselle kartoittaakseen esimerkkilaskuihin yrittäjien tekemiä kuljetusmääriä, ajoja ja matkoja. Ulkoistamisen laskelmat taas perustuvat vuoden 2019 kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin, joka kertoo miten kustannukset jakautuvat logistiikan alalla.

Opiskelijat kokivat työn olleen käytännönläheistä ja tarkasti ohjattua toimeksiantajilta. Mahdollisuus tehdä ruohonjuuritason työtä, jonka tavoite oli tuottaa hyödyllinen työkalu mahdollisimman monelle, oli mielekäs projektitehtävä.

Seuraavia kehitysaskeleita voisi ottaa ulkoistamiseen liittyen, eli kontaktoida kuljetusyrityksiä ja työstää oma laskuri ostopalveluina tehtäviin kuljetuksiin.

Kuljetustapojen vertailuun on työstetty aiemmin myös muun muassa Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hankeen (MaasDigiboksi) ja Ruokasektorin koordinaatiohankeen toimesta Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi.

>> Lue lisää ja tutustu infograafiin