Viheralalle ja taimistoyrittäjille uusia työmahdollisuuksia vieraskasveihin liittyen

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen ar­voon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi­siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Ajankohtainen aihe viherpalveluihin liittyen on haitallisten vieraskasvien torjuntatyöt. Maanomistaja on lain mukaan velvollinen poistamaan tai poistattamaan haitalliseksi luokitellut vieraskasvit. Taimitarhoille ja puutarhayrityksille tehtävää tulee poistettavien vieraskasvien tilalle istutettavien korvaavien taimien tuotannossa. Tämä koskee esimerkiksi jättipalsamia, lupiinia, jättiputkea sekä kurtturuusua. Nämä kasvit aiheuttavat haittaa peittäen muun alkuperäislajiston alleen. Torjuntaan liittyviä konetöitä ja maisemalaidunnuspalvelua voivat tarjota myös maaseutuyrittäjät ja puutarhayrittäjät.

Taimistopuolelle ison tarpeen tuo poistettavan kurtturuusun tilalle kasvatettavat ja istutettavat taimet. Lain mukaan kurtturuusut on poistettava kolmen vuoden siirtymäajalla. Linnut levittävät kasvia pitkienkin etäisyyksien päähän karuille hiekkarannoille läpipääsemättömiksi tiheiköiksi. Kurtturuusu on yksi yleisimmin tiehallinnolla ja kunnallisella puolella sekä myös taloyhtiöissä käytetty koristekasvi. Oulussa järjestetään lokakuun lopussa hankintapäivä, jossa käsitellään mm. miten paikalliset pienyrittäjät pääsisivät mukaan tarjouskilpailuihin ja sopimuksiin esimerkiksi julkiselle sektorille. Paikallisia tuottajia tarvitaan nyt kasvattamaan alueella menestyviä pohjoista alkuperää olevia kestäviä pensaita poistettavien vieraskasvien tilalle. Pohjoisten taimitarhatuottajien kanssa asiasta on jo keskusteltu ja yksi tärkeä kysymys on miten saada tilaus ja sopimus solmittua hyvissä ajoin. Tilaajapuolella askarruttavat kilpailutuslainsäädännön kysymykset, miten saada tehtyä paikallistaloutta tukevia hankintoja. Vieraskasvit hallintaan- ja Taimistopohjoinen- hankkeiden yhteistyönä on suunnitteilla kyselyn tekeminen sekä tilaaja- että tuottajapuolelle poistettavien ja uusittavien vieraskasvi-istutusten sekä hoidettavien alueiden määrästä. Näistä asioista on tulossa lisätietoa Oulussa lokakuun lopussa järjestettävässä hankintapäivässä. Tilaisuudessa käsitellään myös mihin ajankohtaisiin työmahdollisuuksiin kannattaisi nyt tarttua.

Teksti ja kuva: Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu, Maa- ja kotitalousnaiset

 

Lisätietoja Oulussa 31.10. järjestettävästä tilaisuudesta Tapahtumat sivuilta: https://maaseudunhankinnat.fi/event/pohjois-suomen-viheralan-hankintatreffit-oulussa/