Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin

Elintarvikekuljetusten ja muiden kuljetusten yhdistelyä avattiin webinaarissa 28.5.2020. Tilaisuuden aluksi Heli Siirilä Vaasan yliopiston InnoLabista kertoi, miksi tilaisuuden yhteydessä julkaistavaa infograafia lähdettiin työstämään sekä esitteli toteutuksesta vastanneet hankkeet eli MaasDigiboksin ja MAHVAn.

Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta lähestyi asiaa elintarvikelainsäädännön näkökulmasta nostaen esiin asioita, joihin kuljetusta jo suunnitellessa ja kuljetuksien yhteydessä kiinnitettävä huomiota. Arttu Lauhkonen VTT:ltä jatkoi avaamalla lainsäädäntöä kuljetuslain näkökulmasta ja nostamalla esiin asioita liittyen mm. kuljetusvälineisiin ja lämpötiloihin.

Webinaarin lopussa julkaistiin uusi Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi (pdf), joka on vapaasti ladattavissa. Huomioitavaa on, että infograafi ei korvaa säädöstekstejä ja siitä puuttuu mm. verotukseen ja yleiset yritys- ja kuljetustoimintaan kuuluvat asiat. Lisäksi infograafi ei ota huomioon koronaepidemia-ajan poikkeussäädöksiä.

Webinaarin lopussa esitetyistä kysymyksistä ja keskustelusta tehty kooste (pdf).

Johanna Mattilan esitysmateriaalit:

Arttu Lauhkosen esitysmateriaali:

elintarvikekuljetukset-ja-niiden-yhdistely-muihin-kuljetuksiin-infograafi1 elintarvikekuljetukset-ja-niiden-yhdistely-muihin-kuljetuksiin-infograafi2

Lataa infograafi (pdf)
På svenska (pdf)

Webinaarin toteuttivat yhteistyössä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) ja Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi) -hankkeet.