Ruokapalveluhankintojen kilpailutus vastuullisuuskriteereitä hyödyntäen

Useat kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat ulkoistaneet osan tai koko ruokapalvelunsa. Tällöin on hyvin tärkeää, että mietitään, mitä vaatimuksia tulevalle palvelutarjoajalle asetetaan.

Turun kaupunki kilpailutti osan ruokapalveluistaan viime keväänä ja sopimukset käynnistyivät syksyllä 2019. -Tavoitteena oli saada mahdollisimman vastuullisesti toimiva palveluntarjoaja, kertoo palvelupäällikkö Suvi Haukioja. Pidimme hankkeessa 12.8.2019 webinaarin aiheesta, jossa Haukioja kertoi kilpailutuksesta ja palveluntarjoajien kommentteja vastuullisuuden eri näkökohtiin.

Webinaarin aineisto on saatavilla tässä:

Webinaari_aloitus_Sari Väänänen

Suvi Haukioja_ruokapalvelut

Turun kaupunki käynnistää elintarvikehankintojen kilpailutuksen tänä syksynä ja seuraava markkinavuoropuhelun tyyppinen webinaari pidetään 4.9.2019 klo 14. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Lisätietoja
Sari Väänänen, Savon koulutuskuntayhtymä, puh. 044 785 4025 tai
Suvi Haukioja, palvelupäällikkö, Turun kaupunki puh. 040 159 4766