Suomen yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille kriisistä palautumiseen

Toukokuussa julkaistujen suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Ensimmäiset yhteiset suositukset annettiin jo kriisin alkumetreillä maaliskuussa, mutta nämä uudet suositukset tähtäävät kriisistä palautumiseen ja pitkäaikaisempaan yhteistyöhön. Mukana on mm. joustoon kannustamista.

Lue tarkemmin Suomen Yrittäjien uutisesta ja lataa suositukset.