Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset -webinaari

MAHVA-hanke järjesti 5.5.2020 webinaarin lähiruoan käytöstä julkiskeittiöissä.

Lähiruoan käyttöä on pyritty Suomessa edistämään monin eri keinoin jo pitkään: on esimerkiksi asetettu erilaisia tavoitteita, otettu lähiruoka osaksi strategioita, tiedotettu aiheesta ja koottu erilaisia oppaita. Lähiruoasta on siis puhuttu viime vuosina ja vuosikymmeninä paljon, myös julkiskeittiösektorilla. Julkiskeittiöiden elintarvikehankintojen kohdistamisella on vaikutuksensa muun muassa alueiden talouteen ja työllisyyteen.

Aiheesta webinaarissa puhuvat Leena Viitaharju ja Susanna Kujala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Webinaari perustuu helmikuussa 2020 julkaistuun raporttiin ”Lähiruoka puheissa ja teoissa – Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä”.