Viher- ja ympäristöurakointi pk-yritysten näkökulmasta

Viher- ja ympäristöalaan liittyvä asiantuntijatyöpaja järjestettiin Helsingissä keskiviikkona 7.11.2018. Työpajaan osallistui eri tahoista alan asiantuntijoita.

Päivän tavoitteena oli keskustella alustusten pohjalta teemaan liittyvistä julkisten hankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista viher- ja ympäristöalalla huomioiden tarjoajien (pk-yritysten) ja ostajien (julkiset hankintatahot) näkökulmat ja hankintalain mahdollisuudet. Toisaalta pohdittiin maaseudun roolia ja sen asettamia reunaehtoja useiden alan pk-yritysten toimintaympäristönä. Työpajan loppupuolella keskusteltiin lisäksi mahdollisista alalle soveltuvista sosiaalisista ja ympäristökriteereistä. Päivän ohjelma (pdf)

Päivän puheenvuorojen esittelykalvot:

Alustusta pitämässä Juha Hietikko.

Asiantuntijatyöpajassa käytyjä keskusteluja ja ideoita hyödynnetään tulevan vuoden aikana maakunnissa järjestettävissä Pykäläbaari-tilaisuuksissa, joissa tavoitteena on tuoda yhteen maakuntien hankkijoita ja viheralan yrityksiä.

Seuraa MAHVA-hankkeen tapahtumakalenteria!