Viheralan tueksi Kestävä ympäristörakentaminen –verkkoluentosarja

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Viheralaan liittyy monia kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisen tason haasteita. Niitä ovat mm. ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, eliöiden elinympäristöjen häviäminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Haasteet edellyttävät monimutkaisuudessaan eri osaamisalojen yhdistämistä ja yhteistyötä. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Kunnat ja kaupungit tekevät viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa sekä omana toimintanaan että yksityistettyjen liikelaitostensa kautta, ja lisäksi tekevät hankintoja yksityisiltä palvelujen tarjoajilta.

Viherympäristöliitto on tehnyt verkkoluentosarjan kestävästä ympäristörakentamisesta. Verkkoluennoilla tarkastellaan kestävää ympäristörakentamista monesta eri näkökulmasta. Videot käsittelevät globaaleja haasteita, viheralan prosesseja aina suunnittelusta ja tilaamisesta kunnossapitoon asti, energiakysymyksiä, hyvinvointia sekä omavalvontaa. Tämä verkkoaineisto on tarkoitettu viheralan ammattilaisten käyttöön ja myös täydennyskoulutuksen materiaaliksi.

Videot löytyvät Viherympäristöliiton sivuilta:

https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/koulutus-webinaarit/

 

tai suoraa Youtubesta:

https://www.youtube.com/watch?v=BVW9VeV9pIw&list=PLkK12JcH7OsZ70WrmjvuEtleYhh-rJHCC